Re: Lynx 2.8.5pre9

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-09 23:36:42

Peter Karlsson writes:
> > > N msgid "Address contains a username: %s"
> > > N msgstr "Adress innehåller användar-id: %s"
> > Är inte "användarnamn" närmare?
> 
> Det kan tyckas, men jag föredrar användar-id och brukar använda det
> konsekvent.

Tänk på att det i allmänhet avser två olika saker.  User
name/användarnamn är det namn man använder när man loggar in.  Första
fältet i /etc/passwd.  User id/användarid är den numeriska kod som
används internt i systemet.  Tredje fältet i /etc/passwd.

Jag vet inte om båda begreppen förekommer i lynx.  Men jag skulle ju
anta att det snarare är användarnamnet än användarid som de menar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.