Re: Lynx 2.8.5pre9

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-09 19:19:59

ons 2002-10-09 klockan 17.15 skrev Peter Karlsson:
>  #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:364
>  #, c-format
> N msgid "Address contains a username: %s"
> N msgstr "Adress innehåller användar-id: %s"

Är inte "användarnamn" närmare?


>  #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:571
> N msgid "Retrying connection without TLS."
> N msgstr "Gör nytt försök; ansluter utan TLS."

Kanske "Gör ett nytt ansöutningsförsök utan..."


>  #: src/LYOptions.c:3238
> N msgid "(options marked with (!) will not be saved)"
> N msgstr "(inställningar markerade med (!) kommer ej att sparas)"

"inte" kanske? Smaksak :)


>  #: src/LYOptions.c:3246
>  #. Show scrollbar: ON/OFF
>  #: src/LYOptions.c:3435
> N msgid "Show scrollbar"
> N msgstr "Visa rullningslister"

Singular som Johan redan påpekat.


>  #. Local Directory Order: SELECT
>  #: src/LYOptions.c:3521
> N msgid "Local directory sort order"
> N msgstr "Sortering för lokala kataloger"

Kanske "Sorteringsordning..."?


>  #: src/LYrcFile.c:21
> N msgid "Normally disabled. See ENABLE_LYNXRC in lynx.cfg\n"
> N msgstr "Vanligtvis avstängd. Se ENABLE_LYNXRC i lynx.cfg\n"

"Normalt..." skulle eventuellt rinna bättre i munnen än "Vanligtvis...".
Smaksak.


>  #: src/LYrcFile.c:339
> N msgid ""
> N "dir_list_order specifies the directory list order under DIRED_SUPPORT\n"
> N "(if implemented). The default is \"ORDER_BY_NAME\"\n"
> N msgstr ""
> N "dir_list_order anger kataloglistesortering i DIRED_SUPPORT (om det är\n"
> N "implementerat). Förvalet är \"ORDER_BY_NAME\"\n"

Ev "Standardalternativet..."


>  #: src/LYrcFile.c:420
>  msgid ""
>  "preferred_language specifies the language in MIME notation (e.g., en,\n"
>  "fr, may be a comma-separated list in decreasing preference)\n"
>  "which Lynx will indicate you prefer in requests to http servers.\n"
>  "If a file in that language is available, the server will send it.\n"
> G "Otherwise, the server will send the file in it's default language.\n"
> N "Otherwise, the server will send the file in its default language.\n"
> msgstr ""
> "preferred_language anger de språk som Lynx kommer att ange att du önskar\n"
> "ta emot i frågor till webbservrar i MIME-notation (t.ex en,fr, kan vara\n"
> "en kommaseparerad lista i minskande prioriteringsordning).\n"
> "Om en fil i det språket finns att tillgå kommer servern sända den.\n"
> "Annars kommer servern sända filen i sitt standardspråk.\n"

"Annars kommer servern ATT sända..."
Bra jobbat.

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.