Lynx 2.8.5pre9

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-10-09 17:15:58

Här kommer ändringarna sedan senaste versionen jag sände till listan
(2.8.4.pre2). Komplett översättning finns på
http://www.softwolves.pp.se/po/lynx-2.8.5pre9.sv.po

G = lynx-2.8.4.pre2.sv.po
N = lynx-2.8.5pre9.sv.po
 # Swedish translation for Lynx
 # Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>, 2000-2002.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: lynx 2.8.4.pre2\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-06-25 05:56-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-06-25 21:00+0200\n"
N "Project-Id-Version: lynx 2.8.5pre9\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-10-09 15:10+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-10-09 15:58+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


 #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:364
 #, c-format
N msgid "Address contains a username: %s"
N msgstr "Adress innehåller användar-id: %s"
N
 #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:517

 #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:571
N msgid "Retrying connection without TLS."
N msgstr "Gör nytt försök; ansluter utan TLS."
N
 #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:616
 #, c-format
N msgid "SSL error:host(%s)!=cert(%s)-Continue?"
N msgstr "SSL-fel:värd(%s)!=cert(%s)-Fortsätta?"
N
 # %d = SSL_get_cipher_bits(handle,NULL)
 # %s = SSL_get_cipher_version(handle)
 # %s = SSL_get_cipher(handle)
 #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:627
 #, c-format
N msgid "Secure %d-bit %s (%s) HTTP connection"
N msgstr "Säker %d-bitars HTTP-anslutning med %s (%s)"
N
 #: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1089

 #: src/HTAlert.c:292
 #, c-format
G msgid " (stalled for %ld sec)"
G msgstr " (avstannad i %lds)"
N msgid " (stalled for %s)"
N msgstr " (avstannad i %s)"

 #: src/HTAlert.c:296
 #, c-format
G msgid ", ETA %ld sec"
G msgstr ", %lds kvar"
N msgid ", ETA %s"
N msgstr ", %s kvar"


 #: src/LYLocal.c:459
 #, c-format
N msgid "remove %s"
N msgstr "ta bort %s"
N
 #: src/LYLocal.c:475
 #, c-format
N msgid "touch %s"
N msgstr "ändra datum på %s"
N
 #: src/LYLocal.c:500
 #, c-format

 #: src/LYLocal.c:1800
N msgid "NULL URL pointer"
N msgstr "URL-pekare är NULL"
N
 #: src/LYLocal.c:1883
 #, c-format

 #: src/LYOptions.c:3238
N msgid "(options marked with (!) will not be saved)"
N msgstr "(inställningar markerade med (!) kommer ej att sparas)"
N
 #: src/LYOptions.c:3246

 #. Show scrollbar: ON/OFF
 #: src/LYOptions.c:3435
N msgid "Show scrollbar"
N msgstr "Visa rullningslister"
N
 #. Select Popups: ON/OFF
 #: src/LYOptions.c:3442

 #. Local Directory Order: SELECT
 #: src/LYOptions.c:3521
N msgid "Local directory sort order"
N msgstr "Sortering för lokala kataloger"
N
 #: src/LYOptions.c:3530

 #: src/LYOptions.c:3597
N msgid "View the file "
N msgstr "Visa filen "
N
 #: src/LYPrint.c:949

G msgid "Ignoring invalid HOME"
G msgstr "Ignorerar ogiltig HOME"
 #: src/LYUtils.c:4899
N msgid "Cannot find HOME directory"
N msgstr "Hittar inte hemkatalogen (HOME)"
N
 #: src/LYrcFile.c:21
N msgid "Normally disabled. See ENABLE_LYNXRC in lynx.cfg\n"
N msgstr "Vanligtvis avstängd. Se ENABLE_LYNXRC i lynx.cfg\n"


 #: src/LYrcFile.c:339
N msgid ""
N "dir_list_order specifies the directory list order under DIRED_SUPPORT\n"
N "(if implemented). The default is \"ORDER_BY_NAME\"\n"
N msgstr ""
N "dir_list_order anger kataloglistesortering i DIRED_SUPPORT (om det är\n"
N "implementerat). Förvalet är \"ORDER_BY_NAME\"\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:344

 #: src/LYrcFile.c:420
 msgid ""
 "preferred_language specifies the language in MIME notation (e.g., en,\n"
 "fr, may be a comma-separated list in decreasing preference)\n"
 "which Lynx will indicate you prefer in requests to http servers.\n"
 "If a file in that language is available, the server will send it.\n"
G "Otherwise, the server will send the file in it's default language.\n"
N "Otherwise, the server will send the file in its default language.\n"
 msgstr ""
 "preferred_language anger de språk som Lynx kommer att ange att du önskar\n"
 "ta emot i frågor till webbservrar i MIME-notation (t.ex en,fr, kan vara\n"
 "en kommaseparerad lista i minskande prioriteringsordning).\n"
 "Om en fil i det språket finns att tillgå kommer servern sända den.\n"
 "Annars kommer servern sända filen i sitt standardspråk.\n"

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/

 I do not read or respond to mail with HTML attachments.
 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.