nano-1.1.11

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-08 11:08:22

Christian Rose writes:
> N " The spell checker checks the spelling of all text in the current file.  When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can be edited.  It will then prompt to replace every instance of the given misspelled word in the current file.\n"

> N " Stavningskontrollen kontrollerar stavningen av all text i den aktuella filen. När ett okänt ord hittas markeras det och en ersättning kan redigeras. Den kommer sedan att för varenda förekomst av det angivna felstavade ordet i den aktuella filen fråga om det ska ersättas.\n"

Kommer den att fråga en gång för varje förekomst, eller en gång för
alla förekomster.  Jag tolkade det engelska som det förra, men när jag
läste din översättning insåg jag att det inte var entydigt.  Vet du
(någon) vilket det är?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.