Re: jpilot.0.99.2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-07 15:32:01

mån 2002-10-07 klockan 15.09 skrev Johan Hilding:
> > > #: datebook_gui.c:3579 datebook_gui.c:3611 datebook_gui.c:3667
> > > #: datebook_gui.c:3714
> > > msgid "Frequency is Every"
> > > msgstr "Upprepning varje"
> > >
> > > #: datebook_gui.c:3584
> > > msgid "Day(s)"
> > > msgstr "Dag(ar)"
> > >
> > > #: datebook_gui.c:3719
> > > msgid "Year(s)"
> > > msgstr "År(e)"
> >
> > De här meddelandena, uppträder de med en siffra emellan?  Alltså, står
> > det
> >
> >   Frequency is Every 5 Day(s)
> >
> > Att de har med pluralformen antyder det.  (Annars, om det blir
> > "Frequency is Every Day" skulle ju inte pluralformen behövts.)
> >
> > I så fall så uttrycker man det lite annorlunda på svenska: "var"
> > istället för "varje", och alltid singular för enheten.  Egentligen
> > skall siffran vara ordningstal också, men det kan du nog inte ordna så
> > lätt.
> >
> >   Återkommer var 5(:e) dag
> >
> > Om jag gissar rätt kan du ju anpassa översättningarna.
> 
> Tittar efter...
> 
> [lite senare]
> 
> Jo, det är Frequency is every *nummer* dag(ar)/vecka(or) osv.
> 
> Jag ändrar till "Återkommer var *nummer*"

Jag skulle faktiskt föreslå att du påpekar för författaren att det vore
mycket bättre om han ändrade meddelandena till att vara (om det går):

"Frequency is Every %d Day(s)"

"Frequency is Every %d Month(s)"

"Frequency is Every %d Year(s)"

Då blir det dels enklare att inse hur det används och vad det ska
översättas till, och dels så undviker man problematiken att "Day(s)" ska
vara "dag" här men på ett annat ställe kanske ska vara "Dag(ar)".
Fast det beror ju på hur strängarna används om det är möjligt att göra
så. Om det exempelvis finns en inmatningsruta imellan går det ju inte.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.