Re: Lingoteach för synpunkter

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-06 16:56:01

lör 2002-10-05 klockan 22.21 skrev Gudmund Areskoug:
> > #: src/learningpref.c:95
> > msgid "Word Selection method:"
> > msgstr "Ordvalmetod:"
> > 
> > "Ordvalsmetod" tycker jag.
> 
> Själv tycker jag valmetod ligger bättre till än valsmetod, men det
> skall ju vara lättbegripligt för alla.

Det är ju en viss betydelseskillnad. "Ordvalmetod" härrör till "valmetod
för ord" medan "ordvalsmetod" motsvarar "metod för ordval". Själv tycker
jag att det senare känns mest rätt i sammanhanget. Hade det bara stått
"Selection Method" hade jag hållt med om att "Valmetod" är korrekt (det
ska absolut inte vara "valsmetod"!), men nu ska det ju sammanbindas med
ett tredje ord.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.