rhn-applet

Författare: Mattias Dahlberg (voz_at_home.se)
Datum: 2002-10-02 21:21:49

Hej!

Jag gick igenom mening för mening i den långa textsträngen för steg två i
rhn-applet. Förhoppningsvis får du nytta av någon eller några av mina
kommentarer. En del mer genomtänkta än andra. :)

> Red Hat Network provides an intelligent, proactive management
> service for your Red Hat Linux-based system.
>
> Red Hat Network tillhandahåller en intelligent, proaktiv nätverkstjänst
> för ditt Red Hat Linux-baserade system.

Mitt förslag: "Red Hat Network ger dig en intelligent och förebyggande
hanteringstjänst för ditt Red Hat Linux-baserade system."

> Red Hat Network has the latest Red Hat information, updates, and
> services to make your systems more secure and reliable.
>
> Red Hat Network har den senaste Red Hat-informationen,
> -uppdateringarna och -tjänsterna för att göra dina system säkrare
> och pålitligare.

Mitt förslag: "Red Hat Network har den senaste informationen,
uppdateringarna och tjänsterna från Red Hat för att göra dina system mera
säkra och pålitliga."

> This application is designed to inform you when updates are available for
> your system, but does not save any personally identifiable information
> about you or your system to the Red Hat Network unless you choose to
> subscribe to Red Hat Network.
>
> Detta program är konstruerat för att informera dig när uppdateringar är
> tillgängliga för ditt system, men sparar inte någon personligt
> identifierbar information om dig eller ditt system i Red Hat Network
> om du inte väljer att prenumerera på Red Hat Network.

Mitt förslag: "Detta program är skapat för att informera dig om när
uppdateringar finns tillgängliga för ditt system, men det sparar ingen
personlig information om dig eller ditt system i Red Hat Network, såvida du
inte väljer att prenumerera på Red Hat Network".

> Use of this applet by itself does not imply any agreement with Red Hat
> Network.
>
> Användning av detta panelprogram i sig självt innebär inte något
> avtal med Red Hat Network.

Mitt förslag: "Att enbart använda detta panelprogram innebär inte något
avtal med Red Hat Network."

> Use of the up2date service, or use of this applet in conjunction with
> the up2date service, is governed by the Red Hat Network Services
> Use and Subscription Agreement, which may be reviewed at
>
> Användning av up2date-tjänsten eller användning av detta panelprogram
> tillsammans med up2date-tjänsten täcks av \"Red Hat Network
> Services Use and Subscription Agreement\", som kan granskas på

Mitt förslag: "Användandet av up2date-tjänsten, eller användandet av detta
panelprogram i kombination med up2date-tjänsten, regleras av \"Red Hat
Network Services Use and Subscription Agreement\", som kan granskas på"

> Red Hat Network's privacy policy may be reviewed at
>
> Red Hat Networks policy för persondataskydd kan granskas på

Ser bra ut. :)

> If you do not wish to have this application appear on your panel, click
> the 'Remove From Panel' button below.  Once removed, you can
> return it to your panel at any time by choosing 'Red Hat Network Alert
> Notification Tool' from 'Add to Panel|Applet|Monitors' in the Panel menu.
>
> Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen
> \"Ta bort från panelen\" nedan. När du väl har tagit bort det kan du
> alltid återfå det genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för
> uppdateringsnotifikation\" från \"Lägg till i panelen|Panelprogram|
> Övervakare\" i panelmenyn.

Mitt förslag: "Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka
på knappen \"Ta bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst
få tillbaks det genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för
uppdateringsnotifikation\" i \"Lägg till i panelen|Panelprogram|Övervakare\"
i panelmenyn."

MVH
Mattias

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.