Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-22 22:23:38

> Har försökt kolla igenom lite snabbt.

Tack för det.

> > #: lib/makepath.c:182 lib/makepath.c:423 src/cp.c:446 src/cp.c:468
> > #, c-format
> > msgid "%s exists but is not a directory"
> > msgstr "%s existerar men är inte en katalog"
> 
> Kanske "finns". Smaksak.

Tja, ok då.

> > #: src/csplit.c:1439
> > #, c-format
> > msgid "%s: invalid number"
> > msgstr "%s: felaktigt nummer"
> 
> Kanske "ogiltigt nummer" eller rentav "ogiltigt tal"?

"Tal" är bättre en "nummer", helt klart. Däremot tycker jag
"felaktigt" passar bättre än "ogiltigt". Antagligen är felet att man
skrivit något som inte är ett tal, snarare än ett tal som inte går
bra, och då känns "felaktigt" som bättre.

> > #: src/date.c:135
> > msgid ""
> > " -r, --reference=FILE   display the last modification time of FILE\n"
> > " -R, --rfc-822       output RFC-822 compliant date string\n"
> > " -s, --set=STRING     set time described by STRING\n"
> > " -u, --utc, --universal  print or set Coordinated Universal Time\n"
> > msgstr ""
> > " -r, --referecne=FILE   visa den tidpunkt då FIL senast modifierades\n"
> > " -R, --rfc-822       skriv ut en datumsträng enligt RFC822-formatet\n"
> > " -s, --set=STRÄNG     sätt tiden som den beskrivs i STRÄNG\n"
> > " -u, --utc, --universal  sätt eller visa tiden i Universell Tid (UTC)\n"
> 
> "reference" är felstavat,

Oj, tack.

> och kan inte "FILE" översättas till "FIL"?

Jovisst. (Det hade jag ju dessutom redan gjort i förklaringen!)

> 
> > #: src/df.c:150
> > msgid "Filesystem "
> > msgstr "Filsystem "
> 
> Varför extra blanksteg?

Det är rubrik i tabellen df skriver ut, och måste ha fast antal kolumner.

> > #: src/id.c:175
> > #, c-format
> > msgid "%s: No such user"
> > msgstr "%s: ingen sådan användare"
> 
> Stor bokstav?

Det skall bli.

> > #: src/ln.c:257
> > #, c-format
> > msgid "%s: File exists"
> > msgstr "%s: filen finns"
> 
> Dito

Ok.

> > #: src/ln.c:369
> > msgid ""
> > " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
> > "   --target-directory=DIRECTORY specify the DIRECTORY in which to "
> > "create\n"
> > "                the links\n"
> > " -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
> > msgstr ""
> > " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
> 
> På andra ställen översätter du "SUFFIX" med "ÄNDELSE".

Ja det var visst lite blandat. Jag har gått igenom det nu.

> > # Hur översätter man offset på bästa sätt. Jag använder indrag (kompensation)?
> > #: src/od.c:291
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
> > " or: %s --traditional [FILE] [[+]OFFSET [[+]LABEL]]\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
> > "   eller: %s --traditional [FIL] [[+]FÖRSKJUTNING [[+]ETIKETT]\n"
> 
> Angående kommentaren: Använder vi inte även förskjutning och avstånd?

Hmm, det måste nog vara en gammal kommentar, jag har ju skrivit just
förskjutning i översättningen.

> > #: src/printenv.c:63
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [VARIABLE]...\n"
> > " or: %s OPTION\n"
> > "If no environment VARIABLE specified, print them all.\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [VARIABEL]...\n"
> > "  eller: %s FLAGGA\n"
> > "Om ingen miljö-VARIABEL angetts, skriv ut allihop.\n"
> 
> Kanske skulle använda "MILJÖVARIABEL" genomgående istället?

Ja, det är nog inte så dumt.

> > #: src/shred.c:1576
> > #, c-format
> > msgid "%s: invalid file size"
> > msgstr "%s: invalid file size"
> 
> Hmm... :)

Som sagt, det blev nog en del konstigheter när det hela skulle slås
samman. Jag tar mig en funderar till på den där.

Tack för dina kommentarer!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.