Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-21 16:26:14

Har försökt kolla igenom lite snabbt. Nedan är vad jag hittade vid en
hastig koll.


tis 2002-09-17 klockan 20.52 skrev Göran Uddeborg:
> #: lib/makepath.c:182 lib/makepath.c:423 src/cp.c:446 src/cp.c:468
> #, c-format
> msgid "%s exists but is not a directory"
> msgstr "%s existerar men är inte en katalog"

Kanske "finns". Smaksak.
 
> #: src/csplit.c:1439
> #, c-format
> msgid "%s: invalid number"
> msgstr "%s: felaktigt nummer"

Kanske "ogiltigt nummer" eller rentav "ogiltigt tal"?


> #: src/date.c:135
> msgid ""
> " -r, --reference=FILE   display the last modification time of FILE\n"
> " -R, --rfc-822       output RFC-822 compliant date string\n"
> " -s, --set=STRING     set time described by STRING\n"
> " -u, --utc, --universal  print or set Coordinated Universal Time\n"
> msgstr ""
> " -r, --referecne=FILE   visa den tidpunkt då FIL senast modifierades\n"
> " -R, --rfc-822       skriv ut en datumsträng enligt RFC822-formatet\n"
> " -s, --set=STRÄNG     sätt tiden som den beskrivs i STRÄNG\n"
> " -u, --utc, --universal  sätt eller visa tiden i Universell Tid (UTC)\n"

"reference" är felstavat, och kan inte "FILE" översättas till "FIL"?


> #: src/df.c:150
> msgid "Filesystem "
> msgstr "Filsystem "

Varför extra blanksteg?


> #: src/id.c:175
> #, c-format
> msgid "%s: No such user"
> msgstr "%s: ingen sådan användare"

Stor bokstav?


> #: src/ln.c:257
> #, c-format
> msgid "%s: File exists"
> msgstr "%s: filen finns"

Dito


> #: src/ln.c:369
> msgid ""
> " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
> "   --target-directory=DIRECTORY specify the DIRECTORY in which to "
> "create\n"
> "                the links\n"
> " -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
> msgstr ""
> " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"

På andra ställen översätter du "SUFFIX" med "ÄNDELSE".


> # Hur översätter man offset på bästa sätt. Jag använder indrag (kompensation)?
> #: src/od.c:291
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
> " or: %s --traditional [FILE] [[+]OFFSET [[+]LABEL]]\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
> "   eller: %s --traditional [FIL] [[+]FÖRSKJUTNING [[+]ETIKETT]\n"

Angående kommentaren: Använder vi inte även förskjutning och avstånd?


> #: src/printenv.c:63
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [VARIABLE]...\n"
> " or: %s OPTION\n"
> "If no environment VARIABLE specified, print them all.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [VARIABEL]...\n"
> "  eller: %s FLAGGA\n"
> "Om ingen miljö-VARIABEL angetts, skriv ut allihop.\n"

Kanske skulle använda "MILJÖVARIABEL" genomgående istället?


> #: src/shred.c:1576
> #, c-format
> msgid "%s: invalid file size"
> msgstr "%s: invalid file size"

Hmm... :)


Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.