Re: Lingoteach för synpunkter

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-21 14:12:48

tor 2002-09-19 klockan 11.44 skrev Gudmund Areskoug:
"Project-Id-Version: lingoteach-0.3.4\n"

Som Göran påpekade behöver du inte bindestrecket där.


#: src/data.c:117
msgid ""
"No basic.xml found in ., ../data,\n"
"/usr/share/lingoteach/data!\n"
"I also checked in a bunch of other places.\n"
"No Basepath found. You need to fix that...\n"
"Sorry\n"
msgstr ""
"Ingen basic.xml hittades i  ., ../data,\n"
"/usr/share/lingoteach/data!\n"
"Sökningen utfördes på flera andra ställen också.\n"
"Ingen bassökväg hittades. Det måste ordnas först...\n"
"Beklagar.\n"

Du vill kanske behålla originalets stil. "Jag sökte även på..." osv.


#: src/data.c:123
msgid "No Basepath found"
msgstr "Ingen bassökväg hittades."

Originalet har ingen punkt.


#: src/data.c:155
msgid ""
"Error: XML could not be loaded. \n"
"Did someone break it while editing?"
msgstr ""
"Fel: XML kunde inte laddas. \n"
"Har någon skadat strukturen under redigering?"

"...kunde inte läsas in." kanske.


#: src/learningpref.c:95
msgid "Word Selection method:"
msgstr "Ordvalmetod:"

"Ordvalsmetod" tycker jag.
Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.