Re: Ny version av gpsdrive

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-21 13:54:32

ons 2002-09-18 klockan 19.30 skrev Martin Sjögren:
N msgid "Not enough satellites in view!"
N msgstr "Inte tillräckligt många satelliter i vyn"

Som Göran också redan har påpekat bör du nog behålla utropstecknet. 
 

 #: src/gpsdrive.c:2689
N msgid "Timeout getting data from GPS-Receiver!"
N msgstr "Fick timeout vid väntan på data från GPS-mottagaren!"

Eller "gjorde time-out"?
 
 
G msgid "-d  turn on debugging\n"
 #: src/gpsdrive.c:7344
N msgid "-d  turn on debug info\n"
N msgstr "-d  sätt på felsökning\n"

"slå på felsökningsinformation" skulle jag tycka var närmare.


 #: src/gpsdrive.c:7345
N msgid "-D  turn on lot of debug info\n"
 msgstr "-d  sätt på felsökning\n"

Fel flagga, och "slå på massor av felsökningsinformation" kanske?


 #: src/gpsdrive.c:7368
N msgid "-i  ignore NMEA checksum (risky, only for broken GPS
receivers\n"
N msgstr "-i  ignorera NMEA-checksumman (farligt, bara för trasiga
GPS-mottagare)\n"

"NMEA-kontrollsumman"!


 #: src/splash.c:282
 msgid ""
 "GpsDrive Help\n"
 "\n"
 "GPSDRIVE (c) 2001,2002 Fritz Ganter <ganter@ganter.at>\n"
 "\n"
 "-------------------------------------------------\n"
 "Website: www.kraftvoll.at/software\n"
 "Disclaimer: Please do not use for navigation. \n"
 "\n"
 "*************************************************\n"
 "\n"
 "See the manpage for program details\n"
 "\n"
 "Mouse control (clicking on the map):\n"
 "===================================\n"
 "Left mouse button     : Set position (usefull in simulation mode)\n"
 "Right mouse button    : Set target directly on the map\n"
 "Middle mouse button    : Display position again\n"
 "Shift left mouse button  : smaller map\n"
 "Shift right mouse button : larger map\n"
 "Control left mouse button : Set a waypoint (mouse position) on the map\n"
 "Control right mouse button: Set a waypoint at current position on the map\n"
 "\n"
 "Short cuts:\n"
 "===================================\n"
 "+             : Zoom in\n"
 "-             : Zoom out\n"
 "s             : larger map\n"
 "a             : smaller map\n"
 "t             : select target\n"
 "d             : download map\n"
 "i             : import map\n"
 "l             : load track\n"
 "h             : show help\n"
 "q             : quit program\n"
 "b             : toggle auto best map\n"
 "w             : toggle show waypoints\n"
 "o             : toggle show tracks\n"
 "u             : enter setup menu\n"
 "n             : in nightmode: toogles night display on/off\n"
N "j             : switch to next waypoint in route mode\n"
 "p             : switch to position mode\n"
 "x             : add waypoint at current position\n"
 "\n"
 "Suggestions welcome!\n"
 "\n"
 "Have a lot of fun!\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Hjälp för GpsDrive\n"
 "\n"
 "GPSDRIVE © 2001, 2002 Fritz Ganter <ganter@ganter.at>\n"
 "\n"
 "-------------------------------------------------\n"
 "Hemsida: www.kraftvoll.at/software\n"
 "Använd inte för navigation. \n"
 "\n"
 "*************************************************\n"
 "\n"
 "Se mansidan för detaljer om programmet\n"
 "\n"
 "Muskontroll (klickande på kartan):\n"
 "===================================\n"
 "Vänster musknapp      : Välj position (bra i simuleringsläge)\n"
 "Höger musknapp       : Välj mål direkt på kartan\n"
 "Mittenmusknappen      : Visa position igen\n"
 "Skift + vänster musknapp  : mindre karta\n"
 "Skift + höger musknapp   : större karta\n"
 "Kontroll + vänster musknapp: Sätt en vägpunkt (muspositionen) på kartan\n"
 "Kontroll + höger musknapp : Sätt en vägpunkt på nuvarande position på kartan\n"
 "\n"
 "Snabbtangenter:\n"
 "===================================\n"
 "+             : Zooma in\n"
 "-             : Zooma ut\n"
 "s             : större karta\n"
 "a             : mindre karta\n"
 "t             : välj mål\n"
 "d             : hämta karta\n"
 "i             : importera karta\n"
 "l             : ladda spår\n"
 "h             : visa hjälp\n"
 "q             : avsluta programmet\n"
 "b             : växla auto. bäst karta\n"
 "w             : växla visning av vägpunkter\n"
 "o             : växla visning av spår\n"
 "u             : inställningsmenyn\n"
 "n             : i nattläge: växlar nattläge på/av\n"
N "j             : växla till nästa vägpunkt i ruttläge\n"
 "p             : växla till positionsläge\n"
 "x             : lägg till vägpunkt vid nuvarande position\n"
 "\n"
 "Förslag välkomnas!\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 "\n"
 "Ha kul!\n"
 "\n"
 
Har du bett författaren dela upp detta sanslöst stora meddelande?

"Have a lot of fun!" som standardfras skulle jag tro snarare motsvarades
av "Ha det så kul!" eller något sådant. "Ha kul!" tycker jag låter lite
stelt, närmare en order än en uppmaning.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.