Re: redhat-config-packages (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-08 01:10:06

lör 2002-09-07 klockan 11.49 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/InstallDruid.py:336 src/SinglePackageWindow.py:193
> > msgid ""
> > "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> > "upgrading.  This may take a few minutes."
> > msgstr ""
> > "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> > "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."
> 
> "några minuter" hade kanske varit ännu närmare värdemässigt.

Det håller jag helt och hållet med om. Tack!


> > #: src/InstallProgressDialog.glade.h:9
> > msgid ""
> > "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Preparing system update</span>\n"
> > "\n"
> > "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> > "upgrading.  This may take a few minutes."
> > msgstr ""
> > "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Förbereder systemuppdatering</span>\n"
> > "\n"
> > "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> > "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."
> 
> D:o

Jupp. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-packages.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.