Re: authconfig (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 20:01:19

tis 2002-08-27 klockan 10.26 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: glade.strings:12
> > N msgid ""
> > N "NIS is the Name Information Service.  It is commonly used on small to medium "
> > N "networks."
> > N msgstr ""
> > N "NIS är Name Information Service. Det används vanligtvis på små till "
> > N "medelstora nätverk."
> 
> Du tycker inte man skall ha en översättning till svenska av namnet
> också?  Någonting sådant här?  "NIS är Name Information Service
> (namninformationstjänst). ..."  I det här fallet beskriver ju faktiskt
> namnet ganska väl vad det handlar om.  (Till skillnad mot t.ex. LDAP,
> där en utläsning av förkortningen antagligen inte säger så mycket för
> den som inte redan vet vad det handlar om.)
> 
> Du kan ju fundera på om du tycker det är en bra idé eller inte.

Jag lade till det nu, enligt Tomas förslag.


> >   #: glade.strings:44
> > N msgid "Hesiod Settings"
> > N msgstr "Hesiod-inställningar"
> 
> Behövs bindestrecket här?  Det är ju ett namn och ett vanligt svenskt
> ord som sätts samman.

Jag tog bort bindestrecket. Tack. Resten av tråden hoppade jag över; den
är som Martin påpekade ganska irrelevant eftersom det är ett
menyalternativ som i vilket fall som helst ska inledas med versal.


> >   #: glade.strings:49
> > N msgid "Kerberos Settings"
> > N msgstr "Kerberos-inställningar"
> 
> D:o.

Här också. Tack till både dig och Tomas för alla synpunkter. Ny fil
finns på http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.