Re: control-center-2.0.po

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-29 13:40:13

 > #:
 > capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.gla
d
 > e2.h:18
 > msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"
 > msgstr "_Använd tangentbordsåtkomst"
 > 
 > Mitt förslag är:
 > "_Avge en ljudsignal när tangentbordsåtkomst aktiveras/inaktiveras"
 > 
 > Vad säger ni?

Helt uppåt väggarna båda två :-)

"Accessibility features" är funktioner hos systemet för att underlätta för
handikappade, t.ex. förstoring av text, låsbara skifttangenter och liknande. 
I det här fallet handlar det förmodligen om just låsbara skifttangenter.

Att kalla detta "åtkomst" är alltså inte alls rätt.

Nytt försök!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.