Re: anaconda (Red Hat), del 1

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-08-26 13:37:52

Christian Rose:

> Är det dessutom inte Netscape 4 som har File-meyn översatt till "Fil"
> i vissa svenska versioner?

Inte den svenska version av Netscape 4 jag har installerad iaf.

-- 
\\//
Peter - versionsfakta, versionsfakta, versionsfakta, versionsfakta
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.