Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-26 13:25:39

mån 2002-08-26 klockan 13.13 skrev Fredrik Wendt:
> >>>> #: src/ApacheGizmo.py:944
> >>>> msgid "The requested range is not acceptable to this server."
> >>>> G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av servern."
> >>>> N msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
> >
> > Jag tycker det blir fler ord än nödvändigt. Det är ju servern som inte 
> > accepterar intervallet.
> > Att inte kunna acceptera låter som att serverns funktioner skulle slå 
> > bakut och kanske hänga servern eller motsvarande.
> 
> Oj, en lite blunder - givetvis skall ordet "inte" vara kvar (efter 
> accepteras). Men kan tycker jag skall bort.

Okej, jag ändrade detta och ändrade även till "framställde" enligt
tidigare.
Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.