Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-08-26 13:13:28

>
>
>>>> #: src/ApacheGizmo.py:944
>>>> msgid "The requested range is not acceptable to this server."
>>>> G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av servern."
>>>> N msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
>>>>     
>>>
> Jag tycker det blir fler ord än nödvändigt. Det är ju servern som inte 
> accepterar intervallet.
> Att inte kunna acceptera låter som att serverns funktioner skulle slå 
> bakut och kanske hänga servern eller motsvarande.


Oj, en lite blunder - givetvis skall ordet "inte" vara kvar (efter 
accepteras). Men kan tycker jag skall bort.

//  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.