Re: Nautilus - Terminologi!

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-22 23:16:53

Christian Rose writes:
> ons 2002-08-21 klockan 09.26 skrev Ribaeus, Johan:
> > Har några vad gäller översättningar av terminologi till 
> > Nautilus dokumentationen. Lyckas inte hitta nedanstående 
> > strängar:
> 
> Nedan är mina förslag, eller de ord vi faktiskt använder enligt våra
> ordlistor.
> 
> 
> > Media Password Entry
> 
> "medialösenordsfält" (mitt förslag)

Är det ett inmatningsfält som heter så?

> > Prevent Overlaps
> 
> Förhindra/förebygga överlappningar?

Det är väl en uppmaning?  Som i "Write protect"?  Då får det vara
"förebygg".  Men "förhindra", eller bara "hindra", blir väl bra.

> > Slices
> > AutoSlice
> > Slice Editor
> 
> Hmm, har för mig att jag översatt "slice" någonstans i
> partitioneringssammanhang, men kommer inte ihåg just nu.

Vad är en "slice" i nautilus?  Fungerar det med "skiva"?

> > Long Format

"Långt format" helt enkelt?

> > Floating Capacities
> 
> Hmm... osäker på dessa.

Vad är det för för slags kapaciteter?  "Flytande kapacitet"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.