Re: Nautilus - Terminologi!

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-21 09:39:49

ons 2002-08-21 klockan 09.26 skrev Ribaeus, Johan:
> Har några vad gäller översättningar av terminologi till 
> Nautilus dokumentationen. Lyckas inte hitta nedanstående 
> strängar:

Nedan är mina förslag, eller de ord vi faktiskt använder enligt våra
ordlistor.


> Media Password Entry

"medialösenordsfält" (mitt förslag)


> Mountable

monteringsbar (ordlista; "to mount" == "att montera")


> Media Properties = (Egenskaper för media)

"Egenskaper för media" blir väl bra?


> Prevent Overlaps

Förhindra/förebygga överlappningar?


> Size units

Storleksenheter


> Slices
> AutoSlice
> Slice Editor

Hmm, har för mig att jag översatt "slice" någonstans i
partitioneringssammanhang, men kommer inte ihåg just nu.


> Volume Label

Volymetikett (används i GNOME/Nautilus)


> File System Type

Filsystemstyp (används i GNOME/Nautilus)


> Long Format
> Floating Capacities

Hmm... osäker på dessa.


> Total Capacity 

Total kapacitet


> Password Protect 

Lösenordsskydda


> Write Protect

Skrivskydda


> Product Id
> Reload

Läs om (ordlista)


> Media Format

MediaformatChristian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.