Nautilus - Terminologi!

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-21 09:26:52

Hej, 
Har några vad gäller översättningar av terminologi till 
Nautilus dokumentationen. Lyckas inte hitta nedanstående 
strängar:

Media Password Entry
Mountable
Media Properties = (Egenskaper för media)
Prevent Overlaps
Size units
Slices
AutoSlice
Slice Editor
Volume Label
File System Type
Long Format
Floating Capacities
Total Capacity 
Password Protect 
Write Protect
Product Id
Reload
Media Format

Kan ni hjälpa till med dessa?

//Johan____________________________________________

Johan Ribaeus, Project Manager
Bowne Global Solutions Sweden AB

Office	Första långgatan 30
	      413 27 GÖTEBORG, Sweden
Phone 	+46 31 775 6080
Direct	+46 31 775 6109
Fax	      +46 31 775 6081

johan.ribaeus@bownegobal.se
www.bowneglobal.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.