Re: rpm

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-14 23:20:45

Christian Rose writes:
> Det känns mest normalt, enligt din tidigare definition. Jag upplever att
> det är vanligare med "endast en av dessa två" än "enbart en av dessa
> två".

Jag känner mig nog inte riktigt övertygad om detta. Inte tillräckligt
för att ändra, i varje fall.

> > > >  #: build/files.c:401 build/files.c:707
> > > >  #, c-format
> > > > N msgid "Invalid %s token: %s\n"
> > > > N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"
> > > 
> > > Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
> > > "Kontrollelement"? Kanske bara "element"?
> > 
> > Enligt vad jag noterade i ordlistan kom vi fram till att bara
> > "element" borde vara normalöversättning. Det står en kommentar om att
> > det får bedömas från fall till fall, men jag håller med om att
> > "element" passar bra här.
> 
> Ok.
> 
> 
> > Dessutom skall det vara ett bindestreck mellan %s och "element".
> 
> Japp. Dessutom bör "ogiltig" bli "ogiltigt".

Ja, det hade jag faktiskt fått med.

> > > >  #: build/poptBT.c:185
> > > > N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <tarball>"
> > > > N msgstr "bygg till och med %build (%prep, kompilera sedan) från <tar-arkiv>"
> > > 
> > > Motsvarande.
> > 
> > Öh, vadå? Det var väl just så du ville ha det?
> 
> Ja. Olycksfall i arbetet. :)
> Ursäkta.

För all del, inget att tala om! :-)

> > > >  #: lib/cpio.c:234
> > > > N msgid "Missing hard link(s)"
> > > > N msgstr "Saknad(e) hårdlänk(ar)"
> > > 
> > > Tveksam till om det ska vara sammanskrivet...
> > 
> > Vill du försöka skriva samman "saknad" och "hårdlänk"? Hurdå?
> 
> Du missförstod mig -- jag var inte säker på huruvida det skulle vara
> "hårdlänk" istället för "hård länk". Är begreppet "hårdlänk" etablerat?

Jaså, du ville ha en särskrivning av hårdlänk!

För mig känns det helt etablerat, men en hårdlänk är en hård länk, så
en särskrivning är ok i det här fallet. Så jag ändrar för att du
skall bli glad.

> Dessutom gäller nog min kommentar om att man nog kan göra om det här
> till enbart plural, så slipper man alla besvärliga parenteser.

Visst.

> > > >  #: lib/query.c:258
> > > > N msgid "(no state)  "
> > > > N msgstr "(ej tillstnd) "
> > > 
> > > Varför inget å?
> > 
> > Det är ett meddelande i vänsterkolumnen när man gör "rpm -qs". Om jag
> > tar med å blir det inte plats för något mellanrum före filnamnet.
> 
> Okej. Så dumt. Kanske ska påpeka det i en felrapport? Lär ju vara många
> språk som inte får plats med översättningen av "no state" på det lilla
> utrymmet.

Å andra sidan vet jag inte vilket slags fel man behöver åstadkomma för
att en fil skall sakna tillstånd. Jag har aldrig lyckats framkalla
det.

> > > >  #: lib/rpminstall.c:203
> > > > N msgid "Repackaging erased files..."
> > > > N msgstr "Packar om borttagna filer..."
> > > 
> > > Här använder du "borttagna" :)
> > 
> > Ja ser man på. Jag ändrar genast till raderade.
> 
> ;-)
> Sök du gärna igenom alla förekomster av "erase" och se till att de är
> konsekvent översatta; jag är inte säker på att jag upptäckte alla.

Jag har redan gjort det. Jag tror bara det var någon enstaka du
missat.

> > > >  #: lib/verify.c:291
> > > >  #, c-format
> > > > N msgid "missing %c %s"
> > > > N msgstr "saknas  %c %s"
> > > 
> > > Kanske går att vända på ordföljden?
> > 
> > Nej, det handlar om utdata vid "rpm -V". %c är ett tecken som anger
> > om det är en konfigurationsfil (c) eller liknande. %s är ett filnamn:
> > 
> > 23:26 uebn> rpm -Vf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.scale  
> > saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/encodings.dir
> > .M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/fonts.dir
> > saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/encodings.dir
> > .M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/fonts.dir
> > .M.....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/fonts.dir
> > saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/encodings.dir
> > .M.....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/fonts.dir
> > .M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.dir
> > saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.scale
> > saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/encodings.dir
> > SM5....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.dir
> 
> Okej. Det var ju inte självklart. ;-)

Nej, det är bra att ha koden tillhands när man översätter. :-)

> > > >  #: tools/rpmcache.c:515 tools/rpmgraph.c:276
> > > > N msgid "don't verify header+payload signature"
> > > > N msgstr "verifiera inte huvud+lastsignatur"
> > > 
> > > Kanske "huvudsignatur+lastsignatur".
> > 
> > Jag TROR det handlar om en signatur för både huvud och last. (Men jag
> > får erkänna att jag inte har helt koll på hur signaturhanteringen har
> > förändrats under RPMs utveckling.)
> 
> Öh, lita inte för mycket på mina kunskaper om rpm-signaturer. Det kan
> mycket väl vara så att du har helt rätt :)
> Jag var bara osäker när jag såg meddelandet, för det såg ut som om det
> kunde vara dubbeltydigt i originalet.

Det ÄR dubbeltydigt i orginalet. Det är förklaringen av flaggan
"nolegacy". Och jag har tittat i koden, men jag erkänner att jag inte
riktigt begriper hur det fungerar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.