Re: rpm

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-14 00:32:14

tis 2002-08-13 klockan 23.39 skrev Göran Uddeborg:
> > >   msgid ""
> > >   msgstr ""
> > > G "Project-Id-Version: rpm 4.0.3\n"
> > > G "POT-Creation-Date: 2001-07-14 15:53-0400\n"
> > > G "PO-Revision-Date: 2001-07-16 19:28+0200\n"
> > > N "Project-Id-Version: rpm 4.1\n"
> > > N "POT-Creation-Date: 2002-08-10 13:48-0400\n"
> > > N "PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:21+0200\n"
> > >   "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
> > >   "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> > >   "MIME-Version: 1.0\n"
> > >   "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> > 
> > Vet du förresten om nya rpm ska ha översättningen i UTF-8 eller klarar
> > att sv.po är i iso-8859-1?
> > 
> > I Limbo2 blir rpm-meddelanden som använder åäö i alla fall fel. Du
> > kanske ska undersöka saken?
> 
> Inga andra rpm-kataloger använder UTF-8, så jag antog att det inte
> behövdes.  Och det borde ju fungerat, moderna gettext(3) skall ju
> anpassa till använd teckenuppsättning.  Exakt vilken rpm-version kör
> du, och vad har du LANG satt till?

rpm-4.1-0.57, den som medföljer limbo2. Lokalvariablerna är alla satta
till sv_SE.UTF-8, standardlokalen för svensk installation.


> Var det något vid installation som
> inte fungerade, eller ser du det vid normal drift?

Jag kan inte reproducera det nu, så bry dig inte så mycket om det. Det
kan ha varit i limbo1 som jag såg det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.