kudzu (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:21:24

Här är uppdateringen av kudzu. Bifogar diff mot senaste versionen som
skickades till listan. Ta hemskt gärna en titt. Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/kudzu.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for kudzu.
 # Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.22 2002/05/05 08:34:24 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kudzu\n"
 "POT-Creation-Date: 2002-03-08 12:33-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-28 00:18+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-05-05 10:37+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ../hwconf.c:167
 #, c-format
 msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
G msgstr "Ange sökvägen där RPM:en %s finns:"
N msgstr "Ange sökvägen där RPM-paketet %s finns:"
 
 
 #: ../hwconf.c:882
 #, c-format
 msgid "disabling sleep bit on potentially buggy %s hardware"
G msgstr "inaktiverar sleep-biten på möjligtvis felaktig %s-hårdvara"
N msgstr "inaktiverar sleep-biten på potentiellt felaktig %s-hårdvara"
 
 
 #: ../hwconf.c:1139
 msgid "turned on bcm5820 service"
G msgstr "aktiverade bcm5820-enhet"
N msgstr "aktiverade bcm5820-tjänst"

# Swedish messages for kudzu.
# Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.22 2002/05/05 08:34:24 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kudzu\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 12:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-05 10:37+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../hwconf.c:64
msgid ""
" <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next "
"screen"
msgstr ""
" <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm"

#: ../hwconf.c:67
#, c-format
msgid ""
"Hardware Discovery Utility %s           (C) 2001 Red Hat, Inc."
msgstr ""
"Hårdvarudetekteringsverktyg %s           © 2001 Red Hat, Inc."

#. OK, let's play Find the RPM!
#: ../hwconf.c:122
msgid "RPM Required"
msgstr "RPM krävs"

#: ../hwconf.c:122
msgid "CD"
msgstr "CD"

#: ../hwconf.c:122
msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"

#: ../hwconf.c:122 ../hwconf.c:170
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../hwconf.c:123
#, c-format
msgid ""
"The %s RPM is needed to use this graphics card. You can install it from your "
"Red Hat Linux CD-ROM, from another location on the filesystem, or postpone "
"it until later."
msgstr ""
"RPM-paketet %s krävs för att kunna använda detta grafikkort. Du kan "
"installera det från din Red Hat Linux-cdrom, från en annan plats i "
"filsystemet, eller skjuta upp det till senare."

#: ../hwconf.c:129
msgid "Insert CD-ROM"
msgstr "Sätt i cdrom"

#: ../hwconf.c:129 ../hwconf.c:136 ../hwconf.c:151 ../hwconf.c:170
#: ../hwconf.c:187 ../hwconf.c:1123
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../hwconf.c:130
msgid "Please insert your Red Hat Linux CD-ROM (Disc 1)."
msgstr "Sätt i din Red Hat Linux-cdrom (skiva 1)."

#: ../hwconf.c:136
msgid "Mount failed"
msgstr "Montering misslyckades"

#: ../hwconf.c:137
msgid "Could not mount CD-ROM."
msgstr "Kunde inte montera cdrom."

#: ../hwconf.c:151 ../hwconf.c:187
msgid "RPM Install Failed"
msgstr "RPM-installation misslyckades"

#: ../hwconf.c:152 ../hwconf.c:188
#, c-format
msgid "RPM install of %s failed."
msgstr "RPM-installation av %s misslyckades."

#: ../hwconf.c:162
msgid "Path:"
msgstr "Sökväg:"

#: ../hwconf.c:167
#, c-format
msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
msgstr "Ange sökvägen där RPM-paketet %s finns:"

#: ../hwconf.c:168
msgid "Enter path to RPM"
msgstr "Ange sökväg till RPM"

#: ../hwconf.c:297
#, c-format
msgid "linked %s to %s"
msgstr "länkade %s till %s"

#: ../hwconf.c:318
#, c-format
msgid "unlinked %s (was linked to %s)"
msgstr "tog bort länken %s (var länkad till %s)"

#: ../hwconf.c:320
#, c-format
msgid "unlinked %s"
msgstr "tog bort länken %s"

#: ../hwconf.c:360
#, c-format
msgid "ran loadkeys %s"
msgstr "körde \"loadkeys %s\""

#: ../hwconf.c:455
msgid "Update /etc/inittab"
msgstr "Uppdatera /etc/inittab"

#: ../hwconf.c:455 ../hwconf.c:588 ../hwconf.c:953
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../hwconf.c:455 ../hwconf.c:588 ../hwconf.c:953
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../hwconf.c:456
msgid ""
"Your /etc/inittab is not suitable for serial console operation. Would you "
"like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/inittab är inte lämplig för användning med en seriell konsoll. Vill "
"du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:458
msgid ""
"Your /etc/inittab is not suitable for video console operation. Would you "
"like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/inittab är inte lämplig för användning med en grafisk konsoll. Vill "
"du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:588
msgid "Update /etc/securetty"
msgstr "Uppdatera /etc/securetty"

#: ../hwconf.c:589
#, c-format
msgid ""
"Your /etc/securetty does not contain `%s' device, which means root won't be "
"able to log in on console. Would you like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/securetty innehåller inte enheten \"%s\", vilket innebär att "
"root inte kommer att kunna logga in på konsollen. Vill du att den ska "
"uppdateras?"

#: ../hwconf.c:882
#, c-format
msgid "disabling sleep bit on potentially buggy %s hardware"
msgstr "inaktiverar sleep-biten på potentiellt felaktig %s-hårdvara"

#: ../hwconf.c:897
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurerar %s"

#: ../hwconf.c:898
msgid "Configuring"
msgstr "Konfigurerar"

#: ../hwconf.c:911 ../hwconf.c:944 ../hwconf.c:990 ../hwconf.c:1010
#: ../hwconf.c:1036 ../hwconf.c:1075
#, c-format
msgid "aliased %s as %s"
msgstr "skapade alias för %s: %s"

#: ../hwconf.c:953
msgid "Existing Configuration Detected"
msgstr "Upptäckte befintlig konfiguration"

#: ../hwconf.c:954
msgid "Migrate existing network configuration?"
msgstr "Vill du flytta över den befintliga nätverkskonfigurationen?"

#: ../hwconf.c:962
#, c-format
msgid "ran netconfig for %s%d"
msgstr "körde \"netconfig\" för %s%d"

#: ../hwconf.c:1097
#, c-format
msgid "ran mouseconfig for %s"
msgstr "körde \"mouseconfig\" för %s"

#: ../hwconf.c:1110
#, c-format
msgid "ran kbdconfig for %s"
msgstr "körde \"kbdconfig\" för %s"

#: ../hwconf.c:1123
msgid "Run printtool"
msgstr "Köra \"printtool\""

#: ../hwconf.c:1124
#, c-format
msgid ""
"To properly configure your %s, you need to run the 'printtool' command from "
"the X window system"
msgstr ""
"För att konfigurera din %s korrekt måste du köra kommandot \"printtool\" "
"från X Window-systemet"

#: ../hwconf.c:1139
msgid "turned on bcm5820 service"
msgstr "aktiverade bcm5820-tjänst"

#: ../hwconf.c:1163
#, c-format
msgid "Unconfiguring %s"
msgstr "Tar bort konfiguration för %s"

#: ../hwconf.c:1164
msgid "Removing Configuration"
msgstr "Tar bort konfiguration"

#: ../hwconf.c:1381 ../hwconf.c:1384 ../hwconf.c:1418
msgid "Welcome to Kudzu"
msgstr "Välkommen till Kudzu"

#: ../hwconf.c:1393
#, c-format
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"On the following screens you will be able to configure any new or removed "
"hardware for your computer.\n"
"\n"
"        Press any key to continue.\n"
"\n"
"     Normal bootup will continue in %d seconds."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
"i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera ny eller borttagen "
"hårdvara i din dator.\n"
"\n"
"     Tryck valfri tangent för att fortsätta.\n"
"\n"
"  Normal uppstart kommer att fortsätta om %d sekunder."

#: ../hwconf.c:1402
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"On the following screens you will be able to configure any new or removed "
"hardware for your computer.\n"
"\n"
"        Press any key to continue."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
"i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera ny eller borttagen "
"hårdvara i din dator.\n"
"\n"
"     Tryck valfri tangent för att fortsätta."

#: ../hwconf.c:1419
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"               Timeout exceeded."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
"i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"               Gjorde time-out."

#: ../hwconf.c:1481
msgid ""
" <F2> Configure / Unconfigure All | <F3> Ignore / Keep All | <F4> Cancel "
msgstr ""
" <F2> Konfigurera/Avkonfigurera alla | <F3> Ignorera/Behåll alla | <F4> "
"Avbryt"

#: ../hwconf.c:1537
msgid "network card"
msgstr "nätverkskort"

#: ../hwconf.c:1539
msgid "SCSI controller"
msgstr "SCSI-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1541
msgid "video adapter"
msgstr "grafikkort"

#: ../hwconf.c:1543
msgid "sound card"
msgstr "ljudkort"

#: ../hwconf.c:1545
msgid "mouse"
msgstr "mus"

#: ../hwconf.c:1547
msgid "modem"
msgstr "modem"

#: ../hwconf.c:1549
msgid "CD-ROM drive"
msgstr "cdromenhet"

#: ../hwconf.c:1551
msgid "tape drive"
msgstr "bandstation"

#: ../hwconf.c:1553
msgid "floppy drive"
msgstr "diskettstation"

#: ../hwconf.c:1555
msgid "scanner"
msgstr "bildläsare"

#: ../hwconf.c:1557
msgid "hard disk"
msgstr "hårddisk"

#: ../hwconf.c:1559
msgid "RAID controller"
msgstr "RAID-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1561
msgid "printer"
msgstr "skrivare"

#: ../hwconf.c:1563
msgid "video capture card"
msgstr "videofångarkort"

#: ../hwconf.c:1565
msgid "keyboard"
msgstr "tangentbord"

#: ../hwconf.c:1567
msgid "monitor"
msgstr "bildskärm"

#: ../hwconf.c:1569
msgid "USB controller"
msgstr "USB-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1571
msgid "PCMCIA/Cardbus controller"
msgstr "PCMCIA-/Cardbus-styrenhet"

#: ../hwconf.c:1575
#, c-format
msgid "%s device"
msgstr "%s-enhet"

#: ../hwconf.c:1685
msgid "Hardware Removed"
msgstr "Hårdvara har tagits bort"

#: ../hwconf.c:1685
msgid "Remove Configuration"
msgstr "Ta bort konfiguration"

#: ../hwconf.c:1686
msgid "Keep Configuration"
msgstr "Behåll konfiguration"

#: ../hwconf.c:1686 ../hwconf.c:1730
msgid "Do Nothing"
msgstr "Gör ingenting"

#: ../hwconf.c:1687
#, c-format
msgid ""
"The following %s has been removed from your system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"You can choose to:\n"
"\n"
"1) Remove any existing configuration for the device.\n"
"2) Keep the existing configuration. You will not be prompted again if the "
"device seems to be missing.\n"
"3) Do nothing. The configuration will not be removed, but if the device is "
"found missing on subsequent reboots, you will be prompted again."
msgstr ""
"Följande %s har tagits bort från ditt system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"Du kan välja att:\n"
"\n"
"1) Ta bort all befintlig konfiguration för enheten.\n"
"2) Behålla befintlig konfiguration. Du kommer inte att få frågan igen om "
"enheten verkar saknas.\n"
"3) Göra ingenting. Konfigurationen kommer inte att tas bort, men om enheten "
"saknas vid efterföljande uppstarter kommer du att få frågan igen."

#: ../hwconf.c:1729
msgid "Hardware Added"
msgstr "Hårdvara har lagts till"

#: ../hwconf.c:1729
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: ../hwconf.c:1730
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: ../hwconf.c:1731
#, c-format
msgid ""
"The following %s has been added to your system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"You can choose to:\n"
"\n"
"1) Configure the device.\n"
"2) Ignore the device. No configuration will be added, but you will not be "
"prompted if the device is detected on subsequent reboots.\n"
"3) Do nothing. No configuration will be added, and the device will show up "
"as new if it is detected on subsequent reboots."
msgstr ""
"Följande %s har lagts till i ditt system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"Du kan välja att:\n"
"\n"
"1) Konfigurera enheten.\n"
"2) Ignorera enheten. Ingen konfiguration kommer att läggas till, men du "
"kommer inte få frågan igen om enheten upptäcks under efterföljande "
"uppstarter.\n"
"3) Göra ingenting. Ingen konfiguration kommer att läggas till, och enheten "
"kommer att visas som ny om den upptäcks under efterföljande uppstarter."

#: ../hwconf.c:1813
msgid "do configuration that doesn't require user input"
msgstr "utför konfiguration som inte kräver inmatning från användare"

#: ../hwconf.c:1817
msgid "do only 'safe' probes that won't disturb hardware"
msgstr "utför endast \"säkra\" tester som inte kommer att störa hårdvaran"

#: ../hwconf.c:1821
msgid "set timeout in seconds"
msgstr "ställ in time-out i sekunder"

#: ../hwconf.c:1824
msgid "probe only, print information to stdout"
msgstr "testa endast, skriv information till standard ut"

#: ../hwconf.c:1828
msgid "probe only the specified 'bus'"
msgstr "testa endast den angivna bussen"

#: ../hwconf.c:1832
msgid "probe only for the specified 'class'"
msgstr "testa endast för den angivna klassen"

#: ../hwconf.c:1836
msgid "read probed hardware from a file"
msgstr "läs testad hårdvara från fil"

#: ../hwconf.c:1837
msgid "file to read hardware info from"
msgstr "fil som hårdvaruinformation ska läsas ifrån"

#: ../hwconf.c:1858
msgid ""
"\n"
"ERROR - You must be root to run kudzu.\n"
msgstr ""
"\n"
"FEL - Du måste vara root för att kunna köra kudzu.\n"

#~ msgid "ran sndconfig for %s"
#~ msgstr "körde \"sndconfig\" för %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.