Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 12:07:30

tis 2002-08-13 klockan 10.57 skrev Tomas Gradin:
> > > > > >  #: gconf/gconf-value.c:1681
> > > > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > > > >  msgid "Text contains invalid UTF-8"
> > > > > > G msgstr "Text innehåller ogiltig UTF-8"
> > > > > > N msgstr "Texten innehåller ogiltig UTF-8"
> 
> > > Men det är ju ett oskick att använda obestämda substantiv som aktivt
> > > subjekt i svenska!
> 
> > Hmm, den här får ni nog debattera vidare om, men jag låter
> > översättningen vara som den är just nu ("Texten") så länge.
> 
> Ah, så din översättning var "N"? Jag trodde det var "G" :)

Den var G, men om du följer diskussionen ser du att jag tidigare ändrat
den till Suns förslag.


> Jag vill ha just "texten", så jag är jättenöjd om du sätter det!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.