Re: gtk+ (Suns ändringar, del 1)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-07 10:12:39

 > > >  #: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
 > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > > >  msgid "Text to render"
 > > > G msgstr "Text att rendera"
 > > > N msgstr "Text som ska renderas"
 > > > 
 > > > Ändrar inte. Varför?
 > > 
 > > Jag håller med Sun här, din version låter väldigt formell och stel :-)
 > > Det lär ju vara futurum snarare än infinitiv.
 > 
 > Åsikterna går isär. Jag tycker den är närmare originalet. Originalet är
 > också stelt.

Mja, om du översätter "text som ska renderas" till engelska så blir det också
"text to render", så stelheten där ligger nog i betraktarens öga :)

 > > >  #: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:533
 > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > > >  msgid "Whether this tag affects text editability"
 > > > G msgstr "Huruvida denna tagg påverkar redigerbarheten"
 > > > N msgstr "Om denna tagg påverkar redigerbarheten för texten"

 > Datatermgruppen rekommenderar tagg
 > (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a132).

Ja just det, och kibibit och sånt tok :)

 > Jag tycker det är en lyckad försvenskning.

Jag gillar det inte, men i brist på bättre får det väl duga.

 > > >  #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
 > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > > >  msgid "Radio state"
 > > > G msgstr "Radiotillstånd"
 > > > N msgstr "Radioknappstillstånd"
 > > > 
 > > > Det här är inte vad originalet säger. Om något ska ändras är det
 > > > originalet.
 > > 
 > > Hmm, kanske t.ex. radioläge vore tydligare i detta fall?

 > Egentligen är det originalet som tvetydigheten bottnar i. Det är allså
 > egentligen originalet som borde ändras.

Men vad i originalet hindrar dig att översätta det med t.ex. "radioläge"?

 > Känner du för att lämna en felrapport på http://bugzilla.gnome.org/?

Beror på svaret på förra frågan.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.