Re: gtk+ (Suns ändringar, del 1)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-07 01:44:45

mån 2002-08-05 klockan 12.03 skrev Tomas Gradin:
> >  #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:960
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
> > G msgstr "Råa PNM-format kräver precis ett blanktecken innan provdata"
> > N msgstr "Rent PNM-format kräver precis ett blanktecken innan provdata"
> > 
> > Samma kommentar som tidigare. Dessutom har man missat att "format" är
> > plural. Jag ändrar inte. Kommenterar inte "rå" fler gånger. 
> 
> Jag håller med, men jag skulle vilja föreslå "före provdata" i stället för 
> "innan provdata". Innan är visserligen även en preposition, men jag tycker 
> det gör sig bättre som konjunktion: "innan provdata läses" och liknande.

Okej, jag ändrar. Jag misstänker att även Göran håller med; han brukar
vara på mig när jag använder "innan" i onödan. :)
Tack.


> >  #: gtk/gtkcellrenderer.c:104
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Editable mode of the CellRenderer"
> > G msgstr "Redigerbart läge av CellRenderer"
> > N msgstr "Redigeringsläge för CellRenderer"
> > 
> > Här borde istället originalet ändras. Ändrar inte.
> 
> Jag föreslår att du byter till "för".

Okejdå. Tack.


> Sen har den bestämda artikeln tappats bort, men det var kanske lika bra.

Ja, det var avsiktligt. Knepigt att använda bestämd form på ett
egennamn.


> >  #: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Text to render"
> > G msgstr "Text att rendera"
> > N msgstr "Text som ska renderas"
> > 
> > Ändrar inte. Varför?
> 
> Jag håller med Sun här, din version låter väldigt formell och stel :-)
> Det lär ju vara futurum snarare än infinitiv.

Åsikterna går isär. Jag tycker den är närmare originalet. Originalet är
också stelt.


> >  #: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:533
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Whether this tag affects text editability"
> > G msgstr "Huruvida denna tagg påverkar redigerbarheten"
> > N msgstr "Om denna tagg påverkar redigerbarheten för texten"
> > 
> > "...redigerbarheten för texten" ändrar jag till.
> 
> Men fy, har vi inte något bättre ord än "tagg"? Brukar vi inte säga etikett?

Datatermgruppen rekommenderar tagg
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a132). Jag tycker det är en
lyckad försvenskning.


> >  #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Radio state"
> > G msgstr "Radiotillstånd"
> > N msgstr "Radioknappstillstånd"
> > 
> > Det här är inte vad originalet säger. Om något ska ändras är det
> > originalet.
> 
> Hmm, kanske t.ex. radioläge vore tydligare i detta fall? Jag menar, jag har
> förvisso ett radiotillstånd från PTS, men det är knappast ett sånt som avses
> :-)

Egentligen är det originalet som tvetydigheten bottnar i. Det är allså
egentligen originalet som borde ändras. Känner du för att lämna en
felrapport på http://bugzilla.gnome.org/?
Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtk+.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.