Re: util-linux-2.11u

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-06 23:13:31

tis 2002-08-06 klockan 23.08 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: sys-utils/readprofile.c:60
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> >  "%s: Usage: \"%s [options]\n"
> >  "\t -m <mapfile> (default = \"%s\")\n"
> >  "\t -p <pro-file> (default = \"%s\")\n"
> >  "\t -M <mult>   set the profiling multiplier to <mult>\n"
> >  "\t -i      print only info about the sampling step\n"
> >  "\t -v      print verbose data\n"
> >  "\t -a      print all symbols, even if count is 0\n"
> > N "\t -b      print individual histogram-bin counts\n"
> >  "\t -r      reset all the counters (root only)\n"
> >  "\t -n      disable byte order auto-detection\n"
> >  "\t -V      print version and exit\n"
> >  msgstr ""
> >  "%s: Användning: \"%s [flaggor]\n"
> >  "\t -m <tabellfil> (standard = \"%s\")\n"
> >  "\t -p <pro-fil>  (standard = \"%s\")\n"
> >  "\t -M <mult>    ställ in profileringsmultiplikatorn till <mult>\n"
> >  "\t -i       visa endast information om samplingssteget\n"
> >  "\t -v       visa utförlig data\n"
> >  "\t -a       visa alla symboler, även om antalet är 0\n"
> > N "\t -b       visa antal individuella histogram-bin\n"
> >  "\t -r       nollställ alla räknare (endast root)\n"
> >  "\t -n       deaktivera automatisk detektering av byteordning\n"
> >  "\t -V       visa versionsinformation och avsluta\n"
> 
> Vet du vad den här ändringen egentligen betyder? Det SKULLE kunna
> vara att man skriver ett "individual histogram" över "bin counts"?
> Vilket i sin tur SKULLE kunna betyda att man har ett några bin-antal
> som visas individuellt i ett histogram.
> 
> Men det är mycket gissningar där.

Mmm, jag gissade att det inte var så som du beskrev. Men jag vet inte
säkert. Någon som vet eller tror sig veta?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.