util-linux-2.11u

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-06 23:08:06

Christian Rose writes:
>  #: sys-utils/readprofile.c:60
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "%s: Usage: \"%s [options]\n"
>  "\t -m <mapfile> (default = \"%s\")\n"
>  "\t -p <pro-file> (default = \"%s\")\n"
>  "\t -M <mult>   set the profiling multiplier to <mult>\n"
>  "\t -i      print only info about the sampling step\n"
>  "\t -v      print verbose data\n"
>  "\t -a      print all symbols, even if count is 0\n"
> N "\t -b      print individual histogram-bin counts\n"
>  "\t -r      reset all the counters (root only)\n"
>  "\t -n      disable byte order auto-detection\n"
>  "\t -V      print version and exit\n"
>  msgstr ""
>  "%s: Användning: \"%s [flaggor]\n"
>  "\t -m <tabellfil> (standard = \"%s\")\n"
>  "\t -p <pro-fil>  (standard = \"%s\")\n"
>  "\t -M <mult>    ställ in profileringsmultiplikatorn till <mult>\n"
>  "\t -i       visa endast information om samplingssteget\n"
>  "\t -v       visa utförlig data\n"
>  "\t -a       visa alla symboler, även om antalet är 0\n"
> N "\t -b       visa antal individuella histogram-bin\n"
>  "\t -r       nollställ alla räknare (endast root)\n"
>  "\t -n       deaktivera automatisk detektering av byteordning\n"
>  "\t -V       visa versionsinformation och avsluta\n"

Vet du vad den här ändringen egentligen betyder? Det SKULLE kunna
vara att man skriver ett "individual histogram" över "bin counts"?
Vilket i sin tur SKULLE kunna betyda att man har ett några bin-antal
som visas individuellt i ett histogram.

Men det är mycket gissningar där.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.