Re: gtk+ (Suns ändringar, del 1)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-05 00:43:33

tor 2002-07-25 klockan 13.19 skrev Christian Rose: 
 #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:585 
 #, c-format 
 # SUN CHANGED MESSAGE 
 msgid "Failed to open file '%s': %s" 
G msgstr "Misslyckades med att öppna filen \"%s\": %s" 
N msgstr "Det gick inte att öppna filen \"%s\": %s" 

En helt onödig ändring som går längre ifrån originalet. Jag ändrar inte
och kommer inte heller att kommentera resterande liknande ändringar. 


 #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:595
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Image file '%s' contains no data"
G msgstr "Bildfilen \"%s\" innehåller ingen data"
N msgstr "Bildfilen \"%s\" innehåller inga data"

"Data" är plural så jag håller med och ändrar. Tackar. 


 #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183 
 #, c-format 
 # SUN CHANGED MESSAGE 
 msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'" 
G msgstr "Vet inte hur man läser in animationen i filen \"%s\"" 
N msgstr "Stöd saknas för att läsa in animering i filen \"%s\"" 

Det är inte vad originalet säger! 

 
 #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
 "animation file"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att läsa in animationen \"%s\": anledningen är okänd, "
G "troligtvis en trasig animationsfil"
N "Det gick inte att läsa in animeringen \"%s\": anledningen är okänd, "
N "troligtvis en trasig animeringsfil"

Ändrar animation till animering genomgående. Tack.


 #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
 "from a different GTK version?"
 msgstr ""
G "Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är från "
N "Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt, den kanske är från "
 "en annan GTK-version?"

Om kommateringen eller meningsavskiljningen ska ändras här ska den nog
först ändras i originalet. Gäller även flera liknande ändringar som jag
inte kommenterar. 


 #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:542
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
G msgstr "Kunde inte känna igen bildfilformatet på filen \"%s\""
N msgstr "Bildfilformatet i filen är okänt \"%s\""

Det är inte vad originalet säger. Dessutom hamnar %s konstigt i den
föreslagna översättningen. Jag ändrar inte. 


 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1542
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
G msgstr "GIF-filen saknade en del data (den kanske klipptes på något sätt?)"
N msgstr "GIF-filen saknade en del data (den kan ha trunkerats)"

Tveksamt om detta blir bättre. Det skiljer i vart fall mer från
originalet. Jag tror inte jag ändrar. 


 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "GIF image loader can't understand this image."
G msgstr "GIF-bildinläsaren kan inte förstå denna bild."
N msgstr "Bildformatet för bilden är okänt för GIF-bildinläsaren."

Det är inte vad originalet säger.


 #: gdk-pixbuf/io-ico.c:224
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
G msgstr "ICO-filen saknade en del data (den kanske klipptes på något sätt?)"
N msgstr "ICO-filen saknade en del data (den kan ha trunkerats)"

Samma kommentar som tidigare.


 #: gdk-pixbuf/io-png.c:55
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
G msgstr "Bitar per kanal i PNG-bilden är ogiltigt."
N msgstr "Antal bitar per kanal i PNG-bilden är ogiltigt."

Tveksamt, men originalet säger ju inte "Number of...", så jag ändrar
inte. 


 #: gdk-pixbuf/io-png.c:136
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Transformed PNG has zero width or height."
G msgstr "Transformerad PNG har bredden eller höjden noll."
N msgstr "Transformerad PNG-bild har bredden eller höjden noll."

Det är inte vad originalet säger (och inte heller vad Sun använder på
andra ställen!). 


 #: gdk-pixbuf/io-png.c:144
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
G msgstr "Bitar per kanal av transformerad PNG är inte 8."
N msgstr "Antalet bitar per kanal av transformerad PNG är inte 8."

Som till exempel här. Samma kommentar som tidigare.


 #: gdk-pixbuf/io-png.c:153
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
G msgstr "Transformerad PNG är inte RGB eller RGBA."
N msgstr "Transformerad PNG-bild är inte RGB eller RGBA."

Svårt att bestämma sig...


 #: gdk-pixbuf/io-png.c:162
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
 msgstr ""
G "Transformerad PNG har antal kanaler som inte stöds, måste vara 3 eller 4."
N "Antalet kanaler i den transformerade PNG-bilden stöds inte, måste vara 3 eller 4."

Det är inte vad originalet säger.


 #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:433 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:493
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Raw PNM image type is invalid"
G msgstr "Råa PNM-bildtypen är ogiltig"
N msgstr "Ren PNM-bildtyp ogiltig"

Jag skulle knappast associera "ren" med "raw" i detta sammanhang. "Rå"
är ganska vedertagen terminologi i dessa sammanhang. 


 #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
G msgstr "PNM-bildinläsaren stöder inte detta underformat av PNM"
N msgstr "Detta underformat av PNM stöds inte av PNM-bildinläsaren"

Ser inte varför omskrivningen skulle bli bättre.


 #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:960
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
G msgstr "Råa PNM-format kräver precis ett blanktecken innan provdata"
N msgstr "Rent PNM-format kräver precis ett blanktecken innan provdata"

Samma kommentar som tidigare. Dessutom har man missat att "format" är
plural. Jag ändrar inte. Kommenterar inte "rå" fler gånger. 


 #: gdk-pixbuf/io-tga.c:638
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Can't allocate colormap structure"
G msgstr "Kan inte allokera färgkartestruktur"
N msgstr "Det går inte att allokera färgkartestrukturen"

Varför bestämd form? Jag brukar förvisso själv gilla bestämd form när
det används i samband med specifika instanser eller förekomster, men jag
tycker knappast att så verkar vara fallet här. 


 #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Dimensions of TIFF image too large"
G msgstr "Dimensionerna på TIFF-bilden är för stora"
N msgstr "TIFF-bildens dimensioner är för stora"

Den här kan jag tänka mig att ändra. Tack.


 #: gtk/gtkalignment.c:103
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
 "right aligned"
 msgstr ""
G "Horisontell position av barnet i tillgängligt utrymme. 0,0 är "
N "Horisontell position för underordnat element i tillgängligt utrymme. 0,0 är "
 "vänsterjusterat, 1,0 är högerjusterat"

Vi säger barn även på svenska. Jag ändrar inte och kommenterar inte
heller vidare liknande ändringar. 


 #: gtk/gtkaspectframe.c:108
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "X alignment of the child"
G msgstr "X-justering på barnet"
N msgstr "X-justering av underordnat element"

Jag ändrar till "av" här och på liknande ställen.


 #: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:302
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
 "for the mnemonic accelerator key"
 msgstr ""
G "Om detta är angivet kommer en understrykning i texten att indikera att nästa "
G "tecken ska användas som en genvägstangent"
N "Anger om en understrykning i texten indikerar att nästa "
N "tecken ska användas som snabbtangent"

Detta är inte originalets form. Ser ingen anledning till ändringen, det
skulle i så fall vara originalet som ändrades. Kommenterar inte de flera
liknande ändringar. 


 #: gtk/gtkbutton.c:214
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "The border relief style."
G msgstr "Reliefstilen på kansten."
N msgstr "Reliefstilen på kanten."

Oj. Ändrar fort som attan. Tack.


 #: gtk/gtkcellrenderer.c:104
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
G msgstr "Redigerbart läge av CellRenderer"
N msgstr "Redigeringsläge för CellRenderer"

Här borde istället originalet ändras. Ändrar inte.


 #: gtk/gtkcellrenderer.c:122
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "xalign"
G msgstr "xjustering"
N msgstr "x-justering"

Den här ändringen kan jag nog gå med på, det bör funka ändå. Tack. 


 #: gtk/gtkcellrenderer.c:133
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "yalign"
G msgstr "yjustering"
N msgstr "y-justering"

Dito. Tackar.


 #: gtk/gtkcellrenderer.c:144
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "xpad"
G msgstr "xutfyllnad"
N msgstr "x-utfyllnad"

D:o. Tack.


 #: gtk/gtkcellrenderer.c:155
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "ypad"
G msgstr "yutfyllnad"
N msgstr "y-utfyllnad"

Och här också. Tackar.


 #: gtk/gtkcellrenderer.c:199
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
G msgstr "Raden är utökningsrad, och är utökad"
N msgstr "Raden är en utökningsrad, och är utökad"

Den här håller jag med om. Tack.


 #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "The pixbuf to render."
G msgstr "Pixbuf:en att rendera."
N msgstr "Pixbuf-objektet som ska renderas."

Det säger inte originalet.


 #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Pixbuf Expander Open"
G msgstr "Pixbuf-expanderare öppen"
N msgstr "Pixbuf-expanderare, öppen"

Den här kan jag hålla med om. 


 #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:123
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Pixbuf for closed expander."
G msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare."
N msgstr "Pixbuf för stängd expanderare."

Dito.


 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Text to render"
G msgstr "Text att rendera"
N msgstr "Text som ska renderas"

Ändrar inte. Varför?


 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:181
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Markup"
G msgstr "Markup"
N msgstr "Taggad"

Det här är väl fel, det är inget adjektiv. "Markup" är ett knepigt
uttryck, jag är inte övertygad om att "taggad text" så enkelt går att
ersätta det. Jag tror inte jag ändrar. 


 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Marked up text to render"
G msgstr "Markup-text att rendera"
N msgstr "Taggad-text som ska renderas"

Ändrar inte enligt tidigare.
 
 
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:190
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
G msgstr "En lista med stilattribut att verkställa på texten av renderaren."
N msgstr "En lista med stilattribut som ska appliceras på texten av renderaren."

"...att applicera..." får det bli.


 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:569
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
G msgstr "Huruvida texten kan ändras av användaren"
N msgstr "Om texten kan ändras av användaren"

"Om" är inte riktigt samma sak som "whether"... Kommer inte att påpeka
det fler gånger. 


 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:533
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Whether this tag affects text editability"
G msgstr "Huruvida denna tagg påverkar redigerbarheten"
N msgstr "Om denna tagg påverkar redigerbarheten för texten"

"...redigerbarheten för texten" ändrar jag till.


 #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Radio state"
G msgstr "Radiotillstånd"
N msgstr "Radioknappstillstånd"

Det här är inte vad originalet säger. Om något ska ändras är det
originalet. 


 #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123 gtk/gtktogglebutton.c:138
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Inconsistent"
G msgstr "Inkonsistent"
N msgstr "Inkonsekvent"

Denna köper jag rakt upp och ner och både tackar och bugar för. Många
tack! 


 #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:124
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state."
G msgstr "Huruvida ett \"inkonsistent\" tillstånd ska visas."
N msgstr "Om ett \"inkonsekvent\" tillstånd ska visas."

Samma här (förutom "om"-biten). Tack så mycket!
Orkar inte kolla igenom mer just nu, återkommer med mer.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gtk+.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.