Re: metacity (Suns ändringar)

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-08-05 00:44:53

Göran Uddeborg:

> >   "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
> >   msgstr ""
> > G "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om dödandet av ett program: %"
> > N "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
> >   "s\n"
> Du är närmare, men Suns flyter kanske lite bättre.  Jag tror jag är
> för den också.

Faktum är att "fråga om dödandet" inte är en bra översättning. Engelskans
-ing-form bör i den här typen av meningar översättas med infinitiv:
"... fråga om att döda ...", eller t.ex som Sun föreslår här (för att
slippa två "att" så nära varandra). Man skall vara ytterst försktig med
presens particip på svenska.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.