Re: Bakände/framände

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-03 22:01:36

Tomas Gradin writes:
>  >   ända ~n ~r el. ände ~n ~r
> 
> Hmm, bakänder? Plural av bakand?

Förlåt, det var slarvigt av mig.  Jag koncentrerade mig på första
ledet, och hade lite för bråttom.  Det står naturligtvis

   ända ~n ~r el. ände ~n ändar

i ordboken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.