Re: opcodes-2.12.1

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-08-03 11:42:30

>
>
>>Vad var det för fel på förhandsökning?
>>
Jag tycker att detta är det bättre alternativet. Ordet increase hamnar 
för mig mer jämnställt med ökning. Det fungerar också i andra sammanhang:
"Increase the pressure", jfr "räkna upp trycket" med "öka trycket"

//  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.