Re: opcodes-2.12.1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-01 23:22:39

Tomas Gradin writes:
> 
> > > > Ja, jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med den, eftersom den är
> > > > mycket benägen att missförstås. Alternativa förslag mottages tacksamt.
> > > > Förhandsökning?
> > > 
> > > Vad sägs om för(hands)uppräkning respektive efter(hands)uppräkning?
> > 
> > Okej, ändrat till "förhandsuppräkning" och "efterhandsuppräkning". Tack!
> > Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.12.91.sv.po.
> 
> Men förhandsuppräkning låter ju som att nån sorts lista räknas upp i 
> förhand!? När man räknar upp så räknar man första, andra, tredje osv.
> 
> Uppräkna tycker jag är ett väldigt konstigt uttryck att använda när man menar 
> öka. Klart byråkratspråksinfluerat!

"Uppräkna" kan möjligen sägas vara byråkratspråk, men att "räkna upp"
tycker jag inte alls är konstlat. Och när man "räknar upp" gör man ju
en "uppräkning".

"Räkna upp" har även en annan och kanske vanligare betydelsenyans, som
i att "räkna upp Christians alla översättningar", det håller jag med
om. Men för den skull så förlorar inte uttrycket den betydelse det
har här, ungefär som motsats till att "räkna ner". Man räknar upp
taxeringsvärden t.ex. Det känns långsökt att någon skulle missförstå
meddelandet på grund av uttryckets dubbla betydelser.

> Vad var det för fel på förhandsökning?

Jag har inte sagt eller menat att det är något fel på det. Jag tycker
inte att det är bättre heller. Och jag vill försvara riktigheten i
mitt förslag. Men visst går det bra att skriva så istället.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.