Re: libgnomeui (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 03:53:26

tor 2002-07-25 klockan 13.45 skrev Christian Rose:
>  #: libgnomeui/gnome-about.c:223
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "_Written by"
> G msgstr "Skrivet av"
> N msgstr "_Skrivet av"

Aj, den hade jag missat. Tackar!


>  #: libgnomeui/gnome-about.c:238
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "_Documented by"
> G msgstr "Dokumenterat av"
> N msgstr "_Dokumenterat av"

Dito. Tack!


>  #: libgnomeui/gnome-about.c:253
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "_Translated by"
> G msgstr "Översatt av"
> N msgstr "Ö_versatt av"

Nja, "ö" är ju den mest naturliga snabbtangenten och därmed den som
fungerar bäst, så jag tar den istället.


>  #: libgnomeui/gnome-about.c:383
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "List of authors of the programs"
> G msgstr "Lista med författare av programmen"
> N msgstr "Lista med programmens författare"

Det är lite skillnad i betydelse. Jag tycker den ursprungliga
översättningen är närmare.


>  #: libgnomeui/gnome-about.c:394
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "List of people documenting the program"
> G msgstr "Lista med folk som dokumenterar programmet"
> N msgstr "Lista med folk som dokumenterat programmet"

Denna ändring kan jag gå med på. Tack.


>  #: libgnomeui/gnome-about.c:414
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "A logo for the about box"
> G msgstr "En logotyp för omrutan"
> N msgstr "En logotyp för Om-rutan"

Jag kan gå med på att ändra till "om-rutan". "about" har ju inte versalt
A i originalet.


>  #: libgnomeui/gnome-client.c:863
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Specify prefix of saved configuration"
> G msgstr "Ange prefix på den sparade konfigurationen"
> N msgstr "Ange prefix för den sparade konfigurationen"

Denna håller jag helt och hållet med om. Tackar så mycket!


>  #: libgnomeui/gnome-color-picker.c:414
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Received invalid color data\n"
> G msgstr "Mottog ogiltig färgdata\n"
> N msgstr "Ogiltig färgdata mottogs\n"

Denna ändring mostvarar inte riktigt originalet.


>  #. dialog display isn't working out
>  #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:591
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Multiple segmentation faults occurred; can't display error dialog\n"
> G msgstr "Flera segmenteringsfel har inträffat; kan inte visa felmeddelande\n"
> N msgstr "Flera segmenteringsfel har inträffat. Det gick inte att visa felmeddelande\n"

Dito.


>  #. Eeeek! Can't show dialog
>  #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:605
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Segmentation fault!\n"
>  "Cannot display crash dialog\n"
>  msgstr ""
>  "Segmenteringsfel!\n"
> G "Kan inte visa kraschdialog\n"
> N "Det går inte att visa kraschdialog\n"

Samma här.


>  #: libgnomeui/gnome_segv.c:100
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "The GNOME Session Manager (process %d) has crashed\n"
>  "due to a fatal error (%s).\n"
>  "When you close this dialog, all applications will close and your session "
>  "will exit.\n"
>  "Please save all your files before closing this dialog."
>  msgstr ""
>  "GNOMEs sessionshanterare (process %d) har kraschat\n"
>  "på grund av ett allvarligt fel (%s).\n"
>  "När du stänger den här dialogrutan kommer alla program att stängas och din "
>  "session avslutas.\n"
> G "Var vänlig och spara dina filer innan du stänger den här dialogrutan."
> N "Spara dina filer innan du stänger den här dialogrutan."

Denna ändring kan jag gå med på. Tack!


>  #: demos/mdi_demo.c:128
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Child Item 1"
> G msgstr "Barnobjekt 1"
> N msgstr "Underordnat objekt 1"

Vi översätter "child" med "barn".


>  #: demos/mdi_demo.c:131
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Child Item 2"
> G msgstr "Barnobjekt 2"
> N msgstr "Underordnat objekt 2"

Dito.


>  #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:229 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:184
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Browse Dialog Title"
> G msgstr "Bläddra dialiogtitel"
> N msgstr "Bläddra-dialogtitel"

Oj. Denna tackar jag så hemskt mycket för.


>  #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:185
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "The selected GtkFont"
> G msgstr "Det valda GtkFont"
> N msgstr "Vald GtkFont"

Jag ändrar, men till "Valt GtkFont" (subjektet är ju egentligen
"GtkFont-typsnitt").


>  #: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:176
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "An error occurred while loading or saving configuration information for %s. "
>  "Some of your configuration settings may not work properly."
>  msgstr ""
> G "Ett fel uppstod vid inläsning eller sparning av konfigurationsinformation "
> N "Ett fel uppstod vid inläsning eller sparande av konfigurationsinformation "
>  "för %s. En del av dina konfigurationsinställningar kommer kanske inte att "
>  "fungera korrekt."

Jag ändrar. Tack!


>  #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:530 libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:386
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
> G msgstr "Kan inte hitta en hbox, använder vanligt filval"
> N msgstr "Det går inte att hitta en hbox, använder vanligt filval"

Det är inte vad originalet säger.


>  #: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:301
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "GnomeIconSelection: couldn't open directory '%s'"
> G msgstr "GnomeIconSelection: kunde inte öppna katalogen \"%s\""
> N msgstr "GnomeIconSelection: Det gick inte att öppna katalogen \"%s\""

Inte här heller.


>  #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:114
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Whether the pixmap entry should have a preview."
> G msgstr "Huruvida pixmapposten ska ha en förhandsgranskning."
> N msgstr "Huruvida pixmap-posten ska ha en förhandsgranskning."

Denna kan jag gå med på. Tack! Det ska nog förresten vara
"förhandsvisning" här.


>  #: libgnomeui/gnome-scores.c:78
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Top Ten"
> G msgstr "Bästa tio"
> N msgstr "Tio bästa"

Denna ändring håller jag med om. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomeui.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.