Re: libgnomecanvas (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 03:26:42

tor 2002-07-25 klockan 13.35 skrev Christian Rose:
>   #: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:273
>   # SUN CHANGED MESSAGE
>   msgid "Cursor Blink"
> G msgstr "Markörblink"
> N msgstr "Markörblinkning"

Denna ändring kan jag gå med på. Tackar.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomecanvas.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.