Re: bfd-2.12.91

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-30 21:56:18

tis 2002-07-30 klockan 20.43 skrev Göran Uddeborg:
> > > >   #: peigen.c:1192 pepigen.c:1192
> > > > N msgid "\tvma:  Hint/Ord Member-Name Bound-To\n"
> > > > N msgstr "\tvma:  Tips/Vanligt medlemsnamn bundet till\n"
> > > 
> > > Det där ser nästan ut som en rubrikrad över en tabell.  Kollar du?
> > 
> > Det ser ut så. Jag ändrar till
> > 
> > msgstr "\tvma: Tips/Ordning Medlemsnamn Bundet till\n"
> 
> Det är inte så att man räknar kolumner här?  Är det så får du väl göra
> något i stil med "Tips/Ord Medlemsnamn Bundet-till\n".  (Jag förmodar
> att sista rubriken kan få bli lite längre.)

Okej, jag kortar ner till

msgid "\tvma:  Hint/Ord Member-Name Bound-To\n"
msgstr "\tvma: Tips/Ordn Medlemsnamn Bundet till\n"


Tack. Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.12.91.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.