Re: bfd-2.12.91

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-30 20:43:31

Christian Rose writes:
> Jo, men jag ändrar till "Rapportera gärna detta fel"

Ja, det låter smidigare.

> > >   #: peigen.c:1192 pepigen.c:1192
> > > N msgid "\tvma:  Hint/Ord Member-Name Bound-To\n"
> > > N msgstr "\tvma:  Tips/Vanligt medlemsnamn bundet till\n"
> > 
> > Det där ser nästan ut som en rubrikrad över en tabell.  Kollar du?
> 
> Det ser ut så. Jag ändrar till
> 
> msgstr "\tvma: Tips/Ordning Medlemsnamn Bundet till\n"

Det är inte så att man räknar kolumner här?  Är det så får du väl göra
något i stil med "Tips/Ord Medlemsnamn Bundet-till\n".  (Jag förmodar
att sista rubriken kan få bli lite längre.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.