gtk+ (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-28 23:02:59

Suns översättare verkar ha velat göra sina meddelanden lite
formellare. "Det gick inte" istället för "Misslyckades", "underordnat
element" istället för "barn" och dylikt. Vad är anledningen till
detta? Har du kontakt och hört något bakgrundsresonemang? (Fast i
fallet "om" istället för "huruvida" blev det snarare mindre formellt.)

Vi brukar ju försöka hålla samma ton som orginalet. Och jag tycker
nog det är bäst. De översättningar Sun har gjort fungerar, och det
allra viktigaste är att man är konsekvent. Men jag tycker inte direkt
de här formändringarna var till det bättre. (Däremot finns det väl en
och annan enskild formulering där Sun hittat bättre översättning. Jag
kommenterar några.)

>  #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
>  "but didn't give a reason for the failure"
>  msgstr ""
> G "Internt fel: Bildinläsningsmodulen \"%s\" misslyckades med att läsa in en "
> G "bild, men gav inte en anledning till misslyckandet"
> N "Internt fel: Bildinläsningsmodulen \"%s\" det gick inte att läsa in en "
> N "bild, ingen orsak gavs"

Den blir konstig: "Bildinläsningsmodulen det gick inte ..."

>  #: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Icon has zero width"
> G msgstr "Ikonen har ingen bredd"
> N msgstr "Ikonens bredd är noll"
> N 
>  
>  #: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Icon has zero height"
> G msgstr "Ikonen har ingen höjd"
> N msgstr "Ikonens höjd är noll"

Där är Suns bättre. Att ha en höjd noll är inte riktigt samma sak som
att inte ha någon höjd. Även om ett vidare resonemang snart blir
filosofiskt.

>  #: gdk-pixbuf/io-png.c:183
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
> G msgstr "Ödesdigert fel i PNG-bildfil: %s"
> N msgstr "Allvarligt fel i PNG-bildfil: %s"

Jaså, de nappade inte på er GNOME-standard fatal->ödesdiger. Lite
synd.

>  #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "XPM file has image width <= 0"
> G msgstr "XPM-filen har bildbredd <= 0"
> N msgstr "XPM-filen har en bildbredd som är mindre eller lika med 0"

Det tycker jag definitivt var till det sämre.

>  
>  #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:123
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Pixbuf for closed expander."
> G msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare."
> N msgstr "Pixbuf för stängd expanderare."

Ojdå, ett direkt fel vi missade.

>  #: gtk/gtkfilesel.c:537
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "The currently selected filename."
> G msgstr "Filnamnet som är valt för tillfället."
> N msgstr "Det filnamn som är valt för tillfället."

Ja, det blev bättre.

>  #: gtk/gtkfilesel.c:1388
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Error creating folder \"%s\": %s\n"
>  "%s"
>  msgstr ""
> G "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
> N "Fel då mappen \"%s\"skulle skapas: %s\n"
>  "%s"

Det behövs ett mellanrum mellan andra citationstecknet och "skulle",
om man använder den modifierade.

>  #: gtk/gtkfilesel.c:1397
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
> G msgstr "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
> N msgstr "Fel då mappen \"%s\"skulle skapas: %s\n"

D:o

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.