bfd-2.12.91

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-28 21:58:51

Christian Rose writes:
>   #: elf64-mmix.c:2186
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
> N "  Please report this bug."
> N msgstr ""
> N "Intern inkonsekvens: återstående %u != max %u.\n"
> N "  Rapportera detta fel."

Man kanske i det här fallet skulle kosta på sig ett "var god".  Det är
inte en instruktion hur man skall göra som de flesta "please" är.
Istället handlar det om att man ber om en tjänst.  Eller vad tycker du
själv?

>   #: peigen.c:1192 pepigen.c:1192
> N msgid "\tvma:  Hint/Ord Member-Name Bound-To\n"
> N msgstr "\tvma:  Tips/Vanligt medlemsnamn bundet till\n"

Det där ser nästan ut som en rubrikrad över en tabell.  Kollar du?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.