Re: metacity (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 20:24:03

tor 2002-07-25 klockan 18.56 skrev Janne Morén:
> > > > >  #: src/delete.c:431
> > > > >  #, c-format
> > > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > > >  msgid "Failed to get hostname: %s\n"
> > > > > G msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
> > > > > N msgstr "Det går inte att få tag i värdnamn: %s\n"
> > > > 
> > > > Dito.
> > > 
> > > Och dito. Möjligen "Det gick inte ...".
> > 
> > Men då frångår man ju originalet helt!
> > Avsikten med våra översättningar är att det ska vara översättningar,
> > inte valfria skönskrivningar om man är missnöjd med originalet. Det är
> > ju bättre att be att originalet fixas istället. Då kommer den bättre
> > formuleringen *alla* andra översättningar tillgodo och även alla de som
> > inte använder någon översättning alls, vilket är så otroligt många fler
> > än de som av en händelse skulle använda en "hackad" svensk översättning.
> > Tycker du att originalet skulle vara "Not possible to ..." så föreslår
> > jag att du föreslår det i en felrapport mot originalet istället.
> > 
> > "Failed to..." översätts med "Misslyckades med [att]...". Eller hävdar
> > du något annat?
> > 
> > Jag ändrar inte, eftersom den befintliga översättningen knappast är fel,
> > och den föreslagna är väldigt nära en felöversättning.
> 
> Mitt "det gick inte..." var förslag att ge rätt tempus till deras
> variant. Jag kan köpa din översättning.

Åhå. Okej. :)


> > > > >  #: src/metacity-dialog.c:224
> > > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > > >  msgid ""
> > > > >  "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
> > > > >  "restarted manually next time you log in."
> > > > >  msgstr ""
> > > > > G "Dessa fönster stöder inte \"save current setup\" och kommer att behöva "
> > > > > N "Dessa fönster stöder inte åtgärden spara aktuellt läge och kommer att behöva "
> > > > >  "startas om manuellt nästa gång du loggar in."
> > > > 
> > > > Det är inom citattecken i originalet, och man refererar det alltså som
> > > > ett namn. Namn ska inte översättas.
> > > 
> > > Umm. Nja. Namnet på funktionaliteten är ju samtidigt beskrivningen av
> > > den; du översätter väl "Save current setup" när det dyker upp som val i
> > > en meny, eller hur? Här ska det referera till samma text som i
> > > menyvalet. Vad som borde ändras i SUN:s översättning är nog bara att
> > > sätta det svenska uttrycket inom citattecken också, och dubbelkolla att
> > > det är identiskt med menyvalet.
> > 
> > 1) "Save current setup" dyker inte upp i någon meny.
> > 2) "Save current setup" är namnet på en programfunktionalitet som ett
> > fönster kan implementera och som fönsterhanteraren (eller är det
> > sessionshanteraren?) kan be fönstret utföra.
> 
> Uttrycket dyker väl upp i logout-fönstret?

Jo, men det är ju inte en del av metacity :-)
Men jag förstår vad du menar. Det heter "Spara nuvarande inställningar"
i gnome-session; jag ändrar till det. Tack!


> Och jag håller nog ändå på att det inte bara kan betraktas som ett
> egennemn. Tänk dig hur meningen ser ut för någon som inte kan ett enda
> ord engelska. 
> 
> 'Dessa fönster stöder inte "Grubbadupp slihapp galunk" och kommer att
> behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in.'
> 
> Användare kan med rätta fråga sig vad 'Grubbadupp' är för någonting och
> vad det har med att behöva starta om vissa fönster. Du förlorar hela
> förklaringsvärdet med uttrycket.

Jag håller med, men om något engelskt namn förlorar mycket i
förklaringsvärde då det inte översätts bör det felrapporteras, för då
skulle inte ett namn som behöver översättas ha använts i första hand.


> > > > >  #: src/screen.c:212
> > > > >  #, c-format
> > > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > > >  msgid ""
> > > > >  "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
> > > > >  "replace option to override the current window manager.\n"
> > > > >  msgstr ""
> > > > > G "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
> > > > > G "--replace för att åsidosätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
> > > > > N "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök åsidosätta den aktuella fönsterhanterarenmed flaggan "
> > > > > N "--replace.\n"
> > > > 
> > > > Denna ändring tycker jag är onödig. Dessutom uppmanar den att man
> > > > ersätter fönsterhanteraren, medan originalet bara ger tips om man vill
> > > > göra så.
> > > 
> > > Inget argument om det. Däremot är väl "ersätta" ett bättre, tydligare,
> > > ord än "åsidosätta"? Det låter som om den gamla fönsterhanteraren
> > > fortfarande kommer vara kvar någonstans i bakgrunden.
> > 
> > "Ersätta" motsvarar bara "byt ut". "Åsidosätta" har en mer komplicerad
> > betydelse än så i mitt tycke; det motsvarar en mer kraftfull åtgärd än
> > bara ett enkelt byte, vilket är analogt med "override". Håller du med?
> 
> Mitt problem här är av två slag. Dels _är_ det man gör att byta ut
> fönsterhanteraren. Att skriva något annat är att ge folk fel
> instruktion.

Felrapportera originalet då (*suck*).


> Mitt andra problem är att "override" inte lyckligt kan översättas med
> "åsidosätta" i detta fallet.

Tja, det är det svenska uttryck som bäst motsvarar engelska "override".
Varför ett undantag skulle gälla just här har jag svårt att förstå.


> Användandet av "override" är iofs lite
> olyckligt då det använder ordet på ett mindre vanligt sätt än man
> brukar.

Nej, det är ganska vanligt när det handlar om standardvärden eller
befintliga värden som man frångår/ignorerar/åsidosätter.

Felrapportera originalet om du tycker att originalet är fel!


> > > > >  #: src/theme.c:4212
> > > > >  #, c-format
> > > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > > >  msgid "No <author> set for theme \"%s\""
> > > > > G msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""
> > > > > N msgstr "Ingen <author> angivet för temat \"%s\""
> > > > 
> > > > Tveksam... <author> är ju ett element!
> > > 
> > > Nja. Tycker SUN:s version klingar renare i mina öron. Då skulle man
> > > skriva "Inget element <author> givet" eller nåt sånt. Ordet 'element'
> > > finns liksom inte med i texten, utan man refererar ju till 'author'.
> > 
> > Element är underförstått men visst hade det blivit tydligare om det hade
> > varit utskrivet. Jag ser gärna en felrapport som efterfrågar att
> > "element" skrivs ut i originalet i dessa meddelanden.
> > 
> > Däremot så gör inte detta att "Ingen <author>" är korrekt. Genus ska
> > vara korrekt även om det ord som genus avser är underförstått. Jämför
> > med "Du har ingen /etc/passwd!" och "Du har ingen /etc/passwd-fil!". "Du
> > har inget /etc/passwd!" är helt fel, även om ordet som genuset bestäms
> > efter inte är utskrivet.
> 
> Jo, håller med i princip. Mitt problem i praktiken är den oerfarna
> användaren; har dom faktiskt någon aning om att det är ett "element" som
> impliceras? Å andra sidan är det aldrig för tidigt att lära folk :)

Just därför föreslog jag att du felrapporterade att "element" skulle
finnas med i originalmeningarna här.

/me suckar djupt


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.