Re: bfd-2.12.1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-23 23:46:53

tis 2002-07-23 klockan 22.16 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: coff-arm.c:2235
> >  #, c-format
> > G msgid "%s: ERROR: compiled for APCS-%d whereas target %s uses APCS-%d"
> > G msgstr "%s: FEL: kompilerad för APCS-%d där målet %s använder APCS-%d"
> > N msgid "ERROR: %s is compiled for APCS-%d, whereas %s is compiled for APCS-%d"
> > N msgstr "FEL: %s kompilerad för APCS-%d, medan %s är kompilerad för APCS-%d"
> 
> "%s kompilerades" eller "%s är kompilerad" (du har använt båda
> formerna på olika ställen).

Hoppsan! Tack.


> >  #: elf32-sh64.c:211 elf64-sh64.c:2391
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
> > N msgstr "%s: kompilerat som ett 32-bitarsobjekt och %s är 64-bitars"
> > N 
> >  #: elf32-sh64.c:214 elf64-sh64.c:2394
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
> > N msgstr "%s: kompilerat som ett 64-bitarsobjekt och %s är 32-bitars"
> 
> Här antar jag att "object" är en kort form för "object code", till
> skillnad mot "source code". Och då blir översättningen "ett objekt"
> lite konstig.

Okej, ska jag ändra till bara "objekt" då? Jag tror jag gör så.


> >  #: elf32-sh64.c:551
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
> > N msgstr "%s: GAS-fel: oväntad PTB-instruktion med R_SH_PT_16"
> 
> Hmm, hoppas jag aldrig får den när jag kompilerar! Jag skulle inte ha
> någon aning om vad jag skulle göra åt det! :-)

Är det *något* meddelande här som är avsett att vara begripligt? ;-)


> >  #: peigen.c:1540 pepigen.c:1540
> > N msgid ""
> > N " vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd Exception\n"
> > N "   \t\tAddress Address Handler Data   Address  Mask\n"
> > N msgstr ""
> > N " vma:\t\tStart-  Slut-  EH-    EH-  Prologsluts- Undantags-\n"
> > N "   \t\tadress  adress  hanterare data  adress    mask\n"
> 
> Du har inte exakt samma positioner för några av rubrikerna. Fungerar
> det ändå?

Vet ej. Någon som har möjlighet att prova? :)
Du ska ha tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.12.1.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.