bfd-2.12.1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-23 22:16:03

Christian Rose writes:
>  #: coff-arm.c:2235
>  #, c-format
> G msgid "%s: ERROR: compiled for APCS-%d whereas target %s uses APCS-%d"
> G msgstr "%s: FEL: kompilerad för APCS-%d där målet %s använder APCS-%d"
> N msgid "ERROR: %s is compiled for APCS-%d, whereas %s is compiled for APCS-%d"
> N msgstr "FEL: %s kompilerad för APCS-%d, medan %s är kompilerad för APCS-%d"

"%s kompilerades" eller "%s är kompilerad" (du har använt båda
formerna på olika ställen).

>  #: elf32-sh64.c:211 elf64-sh64.c:2391
>  #, c-format
> N msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
> N msgstr "%s: kompilerat som ett 32-bitarsobjekt och %s är 64-bitars"
> N 
>  #: elf32-sh64.c:214 elf64-sh64.c:2394
>  #, c-format
> N msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
> N msgstr "%s: kompilerat som ett 64-bitarsobjekt och %s är 32-bitars"

Här antar jag att "object" är en kort form för "object code", till
skillnad mot "source code". Och då blir översättningen "ett objekt"
lite konstig.

>  #: elf32-sh64.c:551
>  #, c-format
> N msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
> N msgstr "%s: GAS-fel: oväntad PTB-instruktion med R_SH_PT_16"

Hmm, hoppas jag aldrig får den när jag kompilerar! Jag skulle inte ha
någon aning om vad jag skulle göra åt det! :-)

>  #: peigen.c:1540 pepigen.c:1540
> N msgid ""
> N " vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd Exception\n"
> N "   \t\tAddress Address Handler Data   Address  Mask\n"
> N msgstr ""
> N " vma:\t\tStart-  Slut-  EH-    EH-  Prologsluts- Undantags-\n"
> N "   \t\tadress  adress  hanterare data  adress    mask\n"

Du har inte exakt samma positioner för några av rubrikerna. Fungerar
det ändå?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.