Re: opcodes-2.12.1

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-07-23 19:44:26

Christian Rose:

> Förhandsökning?

Varför inte slänga in ett bindestreck och skriva för-ökning?

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.