Re: sharutils-4.3.70

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-07-11 19:33:25

> ons 2002-07-10 klockan 22.46 skrev Jan D.:
> >  #: src/shar.c:602 src/shar.c:643
> > N msgid "created"
> > N msgstr "skapad"
> 
> Hur används detta? Det kan ju vara både "skapade", "skapad" och
> "skapades" beroende på användning.
> 
> 
> >  #: src/shar.c:603 src/shar.c:643
> > N msgid "failed to create"
> > N msgstr "kunde inte skapas"
> 
> Samma här. Kan vara antingen "skapa" eller "skapas".

Det hör ihop med låskatalog, på detta (inte så smarta) sättet:

    fprintf (output, "\
$echo $shar_n 'x -' '%s' \"\\`_sh%05d': \"$shar_c\n\
if mkdir _sh%05d; then\n\
 $echo '%s'\n\
else\n\
 $echo '%s'\n\
 exit 1\n\
fi\n",
         N_("lock directory"), sharpid, sharpid, N_("created"),
         N_("failed to create"));

> >  #: src/shar.c:1686
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  "Giving feedback:\n"
> >  "   --help       display this help and exit\n"
> >  "   --version      output version information and exit\n"
> >  " -q, --quiet, --silent  do not output verbose messages locally\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Välja information:\n"
> > N " -h, --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
> > N " -v, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
> > N " -q, --quiet, --silent  använd inte pratglada meddelanden lokalt\n"
> 
> Usch... jag gillar inte "pratglada". Kanske "utförliga"?

Förvisso, ändrar.
> 
> 
> > N msgstr ""
> >  " -Z, --compress        kör compress och uuencode på alla filer\n"
> > G " -b, --bits-per-code=BITAR   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
> > N " -b, --bits-per-code=BITS   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
> >  "                (standardvärde: 12)\n"
> 
> Varför har du ändrat tillbaka till "BITS" här?

Slarvig kopiering bara, ändrar.

> 
> 
> >  #: src/shar.c:2193
> > N msgid "removed"
> > N msgstr "borttagen"
> 
> Kan vara "tog bort" också...
> 
> 
> >  #: src/shar.c:2194
> > N msgid "failed to remove"
> > N msgstr "kunde inte tas bort"
> 
> Kan vara "kunde inte ta bort" också...

Se ovan om skapad. Det är på samma sätt.

Tack för kommentarerna,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.