Re: util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-10 21:34:08

Christian Rose writes:
> ons 2002-07-10 klockan 19.38 skrev Göran Uddeborg:
> > >   #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:810
> > >   #, c-format
> > > N msgid "warning: uids truncated to %u bits.  (This may be a security concern.)\n"
> > > N msgstr ""
> > > N "varning: uid avkortade till %u bitar (detta kan vara ett "
> > > N "säkerhetsproblem).\n"
> > 
> > Varför har du inte låtit parentesen förbli en egen mening?
> 
> Därför att jag tycker att det är knepigt med parenteser som är egna
> meningar. Parentesernas innehåll är till för att förtydliga inuti en
> annan mening, men skriver man det som en egen mening kan man lika gärna
> ta bort parenteserna. Eller flytta in parentesen. Så tycker i alla fall
> jag.

Det är nog en ganska privat regel för din del.  Parenteser används
allt mer generellt än så.  Svenska skrivregler förklarar hur de skall
hanteras när de är en hel mening, likaväl som när de utgör en del av
en mening.

I det aktuella fallet tycker jag du har fel.  Här passar det att ha
hela meningen inom parenteser på svenska likaväl som på engelska.  Som
argument hänvisar jag till vår princip att följa författarens stil.
Den regel du nämner här är ju inte språkbunden, så det skulle varit
lika fel på engelska som du säger att det är på svenska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.