Re: util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-10 20:10:05

ons 2002-07-10 klockan 19.38 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: disk-utils/fsck.cramfs.c:287
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: bogus mode on `%s' (%o)\n"
> > N msgstr "%s: felaktigt läge på \"%s\" (%o)\n"
> 
> Är det en fil man talar om skulle man kunna missförstå din
> översättning och tro att det handlar om filens plats i filsystemet
> eller något sådant. Det är väl rättigheterna man avser med "mode" här
> antar jag, så jag föreslår att du skriver det istället.

Bra synpunkt. Jag ändrar. Tackar!


> >  #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:810
> >  #, c-format
> > N msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
> > N msgstr ""
> > N "varning: uid avkortade till %u bitar (detta kan vara ett "
> > N "säkerhetsproblem).\n"
> 
> Varför har du inte låtit parentesen förbli en egen mening?

Därför att jag tycker att det är knepigt med parenteser som är egna
meningar. Parentesernas innehåll är till för att förtydliga inuti en
annan mening, men skriver man det som en egen mening kan man lika gärna
ta bort parenteserna. Eller flytta in parentesen. Så tycker i alla fall
jag.


> "Problem" känns egentligen lite starkare än "concern", men det är
> kanske inte så allvarligt.

Okej. Då låter jag det vara.


> >  #: text-utils/pg.c:938
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Read error from %s file\n"
> > N msgstr "%s: Läsfel från filen %s\n"
> > N 
> >  #.
> >  #. * Most likely '\0' in input.
> >  #.
> >  #: text-utils/pg.c:944
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Unexpected EOF in %s file\n"
> > N msgstr "%s: Oväntat filslut i filen %s\n"
> > N 
> >  #: text-utils/pg.c:947
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Unknown error in %s file\n"
> > N msgstr "%s: Okänt fel i filen %s\n"
> 
> Lite konstig formulering på engelska tycker jag. Har du kollat om
> andra %s verkligen blir filnamnet?

Du har helt rätt, det verkar vara filtyp ("index", "buffer") som hamnar
där. Jag ändrar till "%s-fil" på dessa ställen.

Du ska ha tack för synpunkterna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11t.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.