util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-10 19:38:41

Christian Rose writes:
>  #: disk-utils/fsck.cramfs.c:287
>  #, c-format
> N msgid "%s: bogus mode on `%s' (%o)\n"
> N msgstr "%s: felaktigt läge på \"%s\" (%o)\n"

Är det en fil man talar om skulle man kunna missförstå din
översättning och tro att det handlar om filens plats i filsystemet
eller något sådant. Det är väl rättigheterna man avser med "mode" här
antar jag, så jag föreslår att du skriver det istället.

>  #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:810
>  #, c-format
> N msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
> N msgstr ""
> N "varning: uid avkortade till %u bitar (detta kan vara ett "
> N "säkerhetsproblem).\n"

Varför har du inte låtit parentesen förbli en egen mening?

"Problem" känns egentligen lite starkare än "concern", men det är
kanske inte så allvarligt.

>  #: text-utils/pg.c:938
>  #, c-format
> N msgid "%s: Read error from %s file\n"
> N msgstr "%s: Läsfel från filen %s\n"
> N 
>  #.
>  #. * Most likely '\0' in input.
>  #.
>  #: text-utils/pg.c:944
>  #, c-format
> N msgid "%s: Unexpected EOF in %s file\n"
> N msgstr "%s: Oväntat filslut i filen %s\n"
> N 
>  #: text-utils/pg.c:947
>  #, c-format
> N msgid "%s: Unknown error in %s file\n"
> N msgstr "%s: Okänt fel i filen %s\n"

Lite konstig formulering på engelska tycker jag. Har du kollat om
andra %s verkligen blir filnamnet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.