Re: fileutils-4.1.9

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-07 00:31:58

On Sat, 6 Jul 2002, Göran Uddeborg wrote:
> > >  #: src/copy.c:1447 src/copy.c:1510 src/cp.c:339
> > >  #, c-format
> > > G msgid "preserving ownership for %s"
> > > G msgstr "bevarar ägare av %s"
> > > N msgid "failed to preserve ownership for %s"
> > > N msgstr "misslyckades att bevara ägare av %s"
> >
> > Kanske "misslyckades med...". Om du köper det så gäller det fler
> > ställen.
>
> För mig känns "med" helt överflödigt här. Såvida inte någon kan
> övertyga mig med någon slags referens/förklaring som säger att det är
> direkt fel grammatiskt så ändrar jag inte.

Jaja. Du behöver inte köpa det. :)
Jag har inga belägg för att varianten utan "med" skulle vara fel på något
sätt. Däremot tycker jag den är trevligare och nog mer motsvarar vad jag
skulle ha sagt.


> > > N msgid "cannot lstat `.' in %s"
> > > N msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"
> >
> > länkstatus kanske?
>
> Det är i och för sig en vettig översättning, men man kommer ännu
> längre ifrån systemanropsnamnet som används i orginalet. Jag är lite
> tveksam, men ändrar nog inte.

Okej.


> > > N msgid ""
> > > N "WARNING: Circular directory structure.\n"
> > > N "This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
> > > N "NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
> > > N "The following directory is part of the cycle:\n"
> > > N " %s\n"
> > > N msgstr ""
> > > N "VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
> > > N "Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
> > > N "RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
> > > N "Följande katalog utgör del av cykeln:\n"
> > > N " %s\n"
> >
> > Kanske "så gott som säkert".
>
> Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara bättre.

Notera "kanske". Var bara ett förslag. Jag tyckte det var en väldigt liten
nyansskillnad, men jag är inte säker på att jag kan förklara den.


> > >  #: src/remove.c:603
> > >  #, c-format
> > > N msgid "%s: remove write-protected %s %s? "
> > > N msgstr "%s: ta bort skrivskyddad %s %s? "
> > >
> > >  #: src/remove.c:604
> > >  #, c-format
> > > N msgid "%s: remove %s %s? "
> > > N msgstr "%s: ta bort %s %s? "
> >
> > Vad blir första respektiva andra %s här?
>
> Det första %s blir programnamnet, men det var kanske inte det du
> egentligen undrade.
>
> Andra blir en av översättningarna av
>
>   "regular empty file"
>   "regular file"
>   "directory"
>   "block special file"
>   "character special file"
>   "fifo"
>   "symbolic link"
>   "socket"
>   "message queue"
>   "semaphore"
>   "shared memory object"
>   "weird file"
>
> Tredje blir namnet på saken som skall tas bort.
>
> Det är ett gränsfall om det här är bra eller inte. Det är ju ett fall
> av att bygga samman meningar som brukar kunna gå sönder. Men eftersom
> alla fallen har liknande egenskaper grammatiskt, och det faktiskt
> gjorde det enklare för mig på svenska, överlät jag till dem som
> faktiskt drabbas av problem att felanmäla.

Jag skulle ha felrapporterat ändå. Även om det fungerar på svenska i just
detta fall kan det vara så att författarna inte alls förstår att det här
är ett problem och kanske kommer på nya meddelandekonstruktioner där det
inte fungerar i framtiden. Om de inte innan dess får reda på att det är
ett mycket dåligt sätt att konstruera meddelanden förstås.

I detta fall skulle jag definitivt vilja ha ett separat meddelande för
vart och ett av objekten. Annars tycker jag att det minsta man kan kräva
med sådana här meddelandekonstruktioner är att de kostar på sig en
kommentar i alla fall som förklarar deras konstruktion.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.