Lästips?

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-05 19:07:20

Fredrik Wendt writes:
> Myndigheternas skrivregler
> http://justitie.regeringen.se/klarsprak/sprakexperterna/handbocker/skrivregler/innehall.htm

Jag tar med en länk dit från hemsidan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.