Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-05 18:42:22

On Fri, 5 Jul 2002, Göran Uddeborg wrote:
> > #: main.c:2708
> > #, c-format
> > msgid ""
> > ", by Richard Stallman and Roland McGrath.\n"
> > "%sBuilt for %s\n"
> > "%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000\n"
> > "%s\tFree Software Foundation, Inc.\n"
> > "%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
> > "%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
> > "%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
> > "\n"
> > "%sReport bugs to <bug-make@gnu.org>.\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > ", av Richard Stallman och Roland McGrath.\n"
> > "%sByggd för %s\n"
> > "%sUpphovsrätt © 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000\n"
> > "%s\tFree Software Foundation, Inc.\n"
> > "\n"
> > "%sDetta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
> > "%sINGA garantier lämnas, inte ens vid KÖP eller FÖR NÅGOT SPECIFIKT ÄNDAMÅL.\n"
> > "\n"
> > "%sAnmäl fel till <bug-make@gnu.org>.\n"
> > "%sSkicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
> > "\n"
>
> Du har infört en extra nyrad efter "Free Software Foundation".  Var
> det meningen?

En sak jag också reagerade på nu är att "Copyright" är översatt. Det
tycker jag är vanskligt, och det är inte något vi brukar göra.

> > #. anskAll the other debugging messages go to stdout,
> > #. but we write this one to stderr because it might be
> > #. run in a child fork whose stdout is piped.
> > #: misc.c:655
> > #, c-format
> > msgid "%s access: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
> > msgstr "%s åtkomst: användaren %lu (verklig %lu), gruppen %lu (verklig %lu)\n"
>
> T.o.m. Christian brukar acceptera obestämd form när det kommer före
> siffror som här (användare %lu ...).

;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.